Rozariul

 Rozariu Fatima

1. Rozariul se începe cu Semnul Crucii şi Crezul Apostolic.

2. Se continuă cu Tatăl Nostru, 3 Bucură-te Marie pentru creşterea în credinţă, speranţă, şi dragoste creştină, apoi Slavă Tatălui pe boabele indicate pe imaginea de sus.

3. Se spune primul mister, de exemplu “Primul mister de bucurie este Buna-Vestire”. Se recită Tatăl Nostru, 10 Bucură-te Marie, Slavă Tatălui şi Rugăciunea de la Fatima (“O Isuse…”) în timp ce se meditează asupra acestui mister.

4. La fel se face pentru fiecare dintre misterele ce urmează.

5. La sfârşitul Rozariului zilnic, se spune rugăciunea Bucură-te Regină şi rugăciunile de încheiere.

Rugaciunea Rozariul

O parte esenţială a Rozariului este meditarea asupra misterelor -episoade din viaţa Domnului şi din viaţa Sfintei Fecioare Maria. Asta înseamnă să ne gândim la ele, vizualizându-le, luând în considerare harurile şi meritele ce le conţin, folosindu-le ca inspiraţie pentru a-L iubi și cunoaşte mai bine pe Dumnezeu. Se obişnuieşte şi ca să ne concentrăm asupra unei virtuţi anume odată cu fiecare mister; cele recomandate de sf. Louis De Montfort sunt date în tabelele ce urmează.

Misterele de Bucurie ale Rozariului

Misterele de bucurie*Dacă este necesar de explicat: Maria aduce jertfă (Luca 2:24) după cum este scris în Legea Domnului; acest lucru nu demonstrează că a avut păcate, ci demonstrează ascultarea sa. În mod similar, Isus merge să se boteze cu “botezul pocăinţei” (Luca 3:3) al lui Ioan, deşi nu avea păcat.

Misterele de Durere ale Rozariului

Misterele de durere

Misterele de Slava ale Rozariului

Misterele de slava

Rugăciunile Rozariului

Semnul Crucii

Cu mâna dreaptă, trasaţi o cruce atingând cu degetele fruntea, apoi pieptul, umărul stâng şi umărul drept în timp ce spuneţi: “ În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin. ”

Crezul Apostolic

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului; şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad; a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul; de unde are să vie să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Bucură-te Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Rugăciunea de la Fatima

O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.

Bucură-te Regină şi rugăciunile de încheiere

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

Roagă-te pentru noi, Sfântă Maică a lui Dumnezeu.
Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm. Dumnezeule, al cărui Unul-născut, prin viaţa moartea şi învierea Sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul ca cinstind aceste mistere, prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Lourdes RozariuSf. Bernadette Soubirous de Lourdes

Recitarea tuturor celor 15 decade ale Rozariului în fiecare zi poate fi făcută în mai multe moduri. Totuşi, pentru mulţi se face acest lucru mai bine prin recitarea unei părţi a Rozariului în diferite perioade ale zilei, de exemplu, misterele de bucurie dimineaţa, misterele de durere la amiază, iar misterele de slavă seara. Rugăciunea Bucură-te Regină se recită doar la sfârşitul întregului Rozariu zilnic.

IMPORTANŢA RECITĂRII ROZARIULUI ZILNIC
ŞI DEVOŢIUNEA LA MAICA DOMNULUI

Este foarte recomandat ca fiecare să se roage zilnic Rozariul întreg (15 decade). Pentru a îndeplini aceasta, sf. Louis de Montfort sfătuieşte să fie recitat câte un set de mistere în trei părţi diferite ale zilei. Adevărul este că mulţi catolici care au destul timp la dispoziţie nu recită Rozariul întreg în fiecare zi, deşi ar putea să facă acest lucru cu uşurinţă. Din cauza aceasta ei pierd o mulţime de haruri pe care ar fi putut să le primească prin Rozariu, precum şi oportunitatea de a ajuta prin rugăciunile lor și alte suflete. Sfânta Fecioară a scos în evidenţă în mod repetat importanţa recitării Rozariului în fiecare zi, în mesajele sale de la Fatima(1917). A spus chiar că Francisco va trebui să se roage “multe Rozarii” înainte ca să poată ajunge în Rai.

Lumea trebuie să înveţe şi să înţeleagă puterea devoţiunii către Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, Bucură-te Marie şi sfântul Rozariu; toate acestea sunt esenţiale.

sf. Louis De Montfort (+1710): “Fericitul Alan de la Roche care era atât de adânc devotat Sfintei Fecioare Maria a avut multe revelaţii de la ea, şi ştim că a confirmat adevărul acestor revelaţii prin jurământ solemn. Trei dintre ele ies în evidenţă în mod special: prima, dacă oamenii nu spun rugăciunea Bucură-te Marie (Salutarea Îngerească ce a salvat lumea – Luca 1:28) pentru că nu le pasă, sau pentru că nu au tragere de inimă, sau pentru că urăsc să facă aceasta, este un semn că probabil şi într-adevăr în curând vor fi condamnaţi la pedeapsa veşnică.” (Secret of the Rosary [Secretul Rozariului], p. 45)

sf. Louis De Montfort (+1710): “….sunt câteva practici interioare foarte sfinţitoare, pentru cei pe care Duhul Sfânt îi cheamă la înaltă perfecţiune. Acestea pot fi exprimate în patru cuvinte: a face toate lucrurile prin Maria, cu Maria, în Maria şi pentru Maria; pentru ca să le putem face cu atât mai perfecte prin Isus, cu Isus, în Isus şi pentru Isus.” (True Devotion to Mary [Adevărată Devoţiune către Maria], #257)

sf. Louis De Montfort, True Devotion to Mary #39: “Nu trebuie să confundăm devoţiunea la Sfânta Fecioară cu devoţiunile la alţi sfinţi, de parcă devoţiunea faţă de ea nu ar fi mult mai necesară decât devoţiunea faţă de ei, şi de parcă devoţiunea faţă de ea ar fi o chestiune de exces de zel.”

sf. Louis De Montfort (+1706): “Faceţi-mi, dacă vreţi, un nouă cale de a merge la Isus, şi pavaţi-o cu toate meritele fericiţilor, împodobiţi-o cu toate virtuţile eroice, luminaţi-o şi înfrumuseţaţi-o cu toate strălucirile şi splendorile îngerilor, şi lăsaţi să fie acolo chiar îngerii şi sfinţii, pentru a escorta, apăra şi sprijini pe cei care sunt gata să păşească pe acolo; şi totuşi cu adevărat, spun cu curaj, şi repet că spun cu adevărat şi just, prefer acestei noi căi perfecte, calea imaculată a Mariei.” (True Devotion to Mary #158)

Tocmai pentru că mulţi nu înţeleg conexiunea unică a Sfintei Fecioare Maria cu Isus, şi rolul ei în Întrupare şi în salvarea sufletelor, ei nu ajung să progreseze vreodată cum trebuie pe calea perfecţiunii.

sf. Louis De Montfort: “Aşa cum sunt secrete ale naturii prin care operaţiunile naturale sunt înfăptuite mai uşor, în timp scurt şi cu puţine costuri; la fel sunt şi secrete în har prin care operaţiunile supranaturale, precum să ne eliberăm de sine, să ne umplem de Dumnezeu, şi să ne perfecţionăm, sunt realizate mai uşor.  Practica pe care o voi dezvălui [a adevăratei devoţiuni către Maria] este unul dintre aceste secrete, neştiut de majoritatea creştinilor, cunoscut puţin chiar şi între devotaţi, şi practicat cu bucurie de un număr şi mai mic.” (True Devotion to Mary #82)

sf. Louis De Montfort (+ c. 1710): “Prin această practică [pe care o predică – a adevăratei devoţiuni către Maria], păstrată cu credinţă, veţi aduce lui Isus mai multă cinste într-o lună decât prin orice altă practică, oricât de dificilă, în mulţi ani…” (True Devotion to Mary #222)

sf. Louis De Montfort: “…mulţi alţii au dovedit invincibil, din simţămintele părinţilor Bisericii (printre alţii, sf. Augustin, sf. Efrem, sf. Chiril din Ierusalim, sf. Gherman, sf. Ioan Damaschinul, sf. Anselm, sf. Bernard, sf. Bernardino, sf. Toma şi sf. Bonaventura), că devoţiunea către Maria este necesară pentru mântuire, şi că … este un semn infailibil de condamnare să nu ai respect și dragoste față de Sfânta Fecioară Maria.” (True Devotion to Mary # 40)

Cu privire la sfântul Rozariu, sora Lucia a spus părintelui Fuentes într-un faimos interviu din 1957:

“Iată părinte, preasfânta Fecioară în aceste ultime vremuri în care trăim a dat o nouă eficienţă recitării Rozariului atât de mult încât nu este problemă, nu contează cât de grea, fie că e temporară sau mai important decât orice, spirituală, în viaţa personală a fiecăruia dintre noi, a familiilor noastre, a familiilor lumii, sau a comunităţilor religioase, chiar şi în viaţa popoarelor şi naţiunilor, pe care să nu o putem rezolva prin recitarea sfântului Rozariu. Nu este problemă, îţi spun, nu contează cât de grea ar fi, pe care să nu o putem rezolva prin rugăciunea sfântului Rozariu. Cu sfântul Rozariu, ne vom salva pe noi, ne vom sfinţi, îl vom consola pe Domnul nostru şi vom obţine mântuirea multor suflete.”

DREPTATEA MARIEI

Cu siguranţă Maicii lui Dumnezeu i-a fost dat de către Domnul nostru Isus Cristos un loc special de mijlocire a îndurării. Orice păcătos, nu contează cât de neagră e starea lui, poate apela cu încredere la ea oricând. În acelaşi timp însă, următorul citat demonstrează dreptatea Mariei. Având un suflet perfect şi o credinţă perfectă, ea de asemenea corespunde în mod perfect cu dreptatea lui Dumnezeu. Acest incident ne arată că cei care cred că pot face păcate de moarte şi să-şi bată joc de harul lui Dumnezeu – şi în acelaşi timp Sfânta Fecioară să obţină pentru ei cumva milostivirea de la Cristos oricum – se înşală amarnic.

sf. Alfons (c. 1755): “În anul 1611, în celebrul sanctuar al Mariei în Montevergine, s-a întâmplat că în ajunul Rusaliilor oamenii care au venit în pelerinaj acolo au profanat sărbătoarea cu petreceri, lipsă de cumpătare, şi destrăbălare, când s-a descoperit că un foc izbucnise deodată de la acea construcţie unde se distrau şi petreceau, astfel încât în mai puţin de o oră şi jumătate a ars toată, şi mai mult de 1500 din cei care erau acolo au murit. Cinci persoane care au rămas în viaţă au confirmat sub jurământ, că au văzut-o pe însăşi Maica Domnului cu două torţe aprinzând hanul.” (The Glories of Mary [Gloriile Mariei], p. 659.)

CELE 15 PROMISIUNI ALE ROZARIULUI

15-promisiuni-rozariul-catolic

Acestea sunt cele 15 promisiuni date de Maica Domnului sfântului Dominic și fericitului Alan de la Roche.

1. Oricine mă va servi cu credinţă prin recitarea Rozariului va primi haruri însemnate.

2. Promit protecţia mea specială şi cele mai mari haruri pentru toţi cei care recită Rozariul.

3. Rozariul va fi o protecţie puternică împotriva Iadului, va distruge viciile, va diminua păcatele şi va înfrânge ereziile.

4. Rozariul va face să înflorească virtuţile şi lucrările bune; va obţine mila îmbelşugată a Domnului pentru suflete; va îndepărta inimile oamenilor de iubirea lumească şi de vanităţile ei, si le va ridica la dorința pentru cele veşnice. Aceste suflete se vor sfinţi astfel.

5. Sufletul care se recomandă mie prin recitarea Rozariului nu va pieri.

6. Cine va recita Rozariul cu devoţiune, meditând la misterele sale sacre, nu va fi niciodată învins de nenoroc. Dumnezeu nu îl va pedepsi cu dreptatea Sa, nu va fi nepregătit în momentul morţii; dacă va fi drept va rămâne în harul lui Dumnezeu şi va deveni demn de viaţa veşnică.

7. Oricine va avea o devoţiune adevărată pentru Rozariu nu va muri fără a primi Sacramentele Bisericii.

8. Cei care recită Rozariul cu credinţă vor avea, în timpul vieţii lor şi în clipa morţii, lumina lui Dumnezeu şi plinătatea harurilor Sale; în momentul morţii vor participa în meritele sfinților în paradis.

9. Îi voi scăpa de Purgatoriu pe cei care au fost devotaţi Rozariului.

10. Copiii devotaţi ai Rozariului vor merita un grad mai înalt de glorificare în Ceruri.

11. Veţi obţine de la mine tot ceea ce veţi cere prin recitarea Rozariului.

12. Pe toţi cei care vor răspândi Rozariul îi voi ajuta în nevoile lor.

13. Am obţinut de la Fiul meu ca toţi cei care susţin Rozariul să aibă ca mijlocitori întreaga curte cerească, atât în viaţa lor cât şi în ceasul morţii.

14. Toţi cei care recită Rozariul sunt fii ai mei şi fraţi ai unicului meu Fiu Isus Cristos.

15. Devoţiunea faţă de Rozariul meu este un semn puternic de predestinare.

Adevărata rugăciune Rozariul conține 15 mistere (nu 20). Cele 15 promisiuni sunt pentru cei care se roagă zilnic cele 15 mistere (bucurie; durere; slavă), cu devotament adevărat. A spune doar 5 mistere înseamnă să spui doar o parte din Rozariu.

CĂRȚI RECOMANDATE

Recomandăm cu tărie următoarele cărți. Persoanele care citesc și se gândesc la lucrurile de pe urmă ale omului (moartea, judecata, cerul sau iadul), foarte probabil vor evita păcatul, ocaziile de păcat, și vor duce o viață bună. Considerăm că aceste cărți au o valoare esențială pentru formarea spirituală corespunzătoare, și credem că prin citirea acestor cărți se obține mai mult decât prin citirea a multor altora. (Aceste lucruri nu înseamnă că recomandăm toate cărțile care apar la aceste edituri sau introducerile pe care editorii le adaugă uneori la cărți).

True Devotion to the Blessed Virgin Mary, St. Louis De Montfort (Tratat despre adevărata evlavie către Preasfânta Fecioară Maria, de Sf. Ludovic Maria Grignion de Montfort. Găsiți cartea în limba română în format pdf aici. În funcție de conexiune, poate dura câteva minute până când documentul se încarcă).

The Secret of the Rosary, St. Louis De Montfort (Secretul Rozariului; aici găsiți un link spre cartea audio în limba engleză).

Preparation for Death, St. Alphonsus (română: Pregătirea pentru Moarte, Sf. Alfons Maria de Liguori, Editura Galaxia Gutenberg, 2004; Găsiți și un link spre cartea audio în limba spaniolă aici).

Our Lady of Fatima de William Thomas Walsh (get to know and live the message the Blessed Virgin Mary delivered at Fatima) (Găsiți un link spre cartea în limba engleză aici ).

Solitudinea – iată unde îl găsești pe Dumnezeu

Baza biblică pentru rugăciunile către Maria și pentru învățăturile catolice despre Maria