Obiecția 1): Cristos a spus că porțile iadului nu pot birui Biserica (Matei 16). El a spus că va fi cu Biserica Sa în toate zilele până la sfârșitul lumii (Matei 28). Ceea ce spuneți este contrar promisiunilor lui Cristos

Răspuns: Indefectibilitatea (promisiunea lui Cristos că va fi mereu cu Biserica Sa şi că porţile iadului nu pot birui Biserica) înseamnă că Biserica catolică va rămâne în esenţă ceea ce este, până la sfârşitul timpului. Indefectibilitatea Bisericii necesită ca cel puţin o rămăşiţă a Bisericii să existe până la sfârşitul lumii şi ca un papă adevărat să nu înveţe niciodată în mod autoritar greşeli întregii Biserici.  Nu exclude antipapi care ar poza drept papi adevăraţi (după cum s-a întâmplat de multe ori în trecut, chiar în Roma) sau o sectă contrafăcută care reduce susţinătorii adevăratei Biserici catolice la câţiva rămaşi în timpul zilelor de pe urmă. Aceste lucruri sunt exact ceea ce a fost prezis că se va întâmpla spre sfârşitul lumii şi ce s-a întâmplat în timpul crizei ariene.

Sf. Atanasie: “Chiar dacă ar rămâne doar o mână de catolici credincioşi tradiţiei, ei sunt cei care sunt adevărata Biserică a lui Isus Cristos.”2

Mai mult, trebuie reținut faptul că Biserica a definit că ereticii sunt porțile iadului pe care Domnul nostru le menționează în Matei 16!

Papa Vigiliu, Conciliul Constantinopol II, 553: “…păstrăm în minte ce a fost promis despre sfânta Biserică şi El care a spus că porţile iadului nu o vor birui (prin aceasta înţelegem limbile aducătoare de moarte ale ereticilor)…”3

Papa sf. Leon al IX-lea, 2 Sep. 1053: “Sfânta Biserică construită pe o piatră, care este Cristos, şi pe Petru… pentru că porţile iadului, adică, disputele ereticilor care conduc pe cei vanitoşi la pieire, nu o vor birui vreodată.”4

Sf. Toma de Aquino (+1262): “Înțelepciunea poate umple inimile credincioșilor, și să reducă la tăcere groaznica nebunie a ereticilor, pe bună dreptate menționați ca porțile iadului.”5 (Intro. To Catena Aurea.)

A se observa că ereticii sunt porțile iadului. Ereticii nu sunt membri ai Bisericii. De aceea un eretic nu poate fi papă. Porțile iadului (ereticii) nu pot avea vreodată autoritate asupra Bisericii lui Cristos. Nu cei care demască ereticii antipapi Vatican II afirmă că porțile iadului au biruit Biserica; cei care afirmă aceasta sunt cei care se încăpățânează să-i apere ca papi, chiar dacă se poate dovedi clar că sunt eretici-formal.

Papa Inocenţiu al III-lea, Eius exemplo, 18 Dec. 1208: “Cu inima credem şi cu gura mărturisim unica Biserică, nu a ereticilor, ci Sfânta Biserică romană, catolică, şi apostolică, în afara căreia credem că nimeni nu se poate mântui.”6

Sf. Francisc De Sales (secolul 17), doctor al Bisericii, The Catholic Controversy, p. 305-306: “Când el [papa] este în mod clar un eretic, cade ipso facto din demnitatea sa şi în afara Bisericii…”

Nu este nicio învățătură a Bisericii catolice care să poată fi citată pentru a contrazice faptul că există în prezent o sectă contrafăcută care a redus adevărata Biserică catolică la o rămășiță în zilele Marii apostazii, care este prezidată de antipapi ce s-au înfățișat în mod fals ca papi. Cei care afirmă că secta Vatican II este Biserica catolică afirmă că Biserica catolică susține în mod oficial false religii și false doctrine. Aceasta este imposibil și ar însemna că porțile iadului au biruit Biserica catolică.

Înapoi la secțiunea principală despre răspunsuri

___________________________

2 Sf. Atanasie, Epistolă către Catolici.
3 Decrees of the Ecumenical Councils, ediţie în engleză, Vol. 1, p. 113.
4 Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, ediţie în engleză, B. Herder Book. Co., Thirtieth Edition, 1957, no. 351.
5 The Sunday Sermons of the Great Fathers, Regnery, ediţie în engleză, Co: Chicago, IL, 1963,Vol. 1, pp. xxiv.
6 Denzinger 423, ediţie în engleză.