Obiecția 8): Sf. Robert Bellarmin a spus că nimeni nu poate detrona un papă, dar că se poate rezista licit acțiunilor sale rele. Sedevacantiștii îl judecă, pedepsesc și detronează pe papă…

Sf. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Cartea II, Cap. 29: “La fel cum este licit să opui rezistență pontifului care atacă trupul, la fel este licit să opui rezistență celui care atacă suflete sau distruge ordinea civilă sau, mai presus de toate, încearcă să distrugă Biserica. Spun că este licit să opui rezistență lui prin a nu face ceea ce poruncește și prin împiedicarea executării voinței sale. Însă, este ilicit să-l judeci, pedepsești, sau să-l detronezi.”

Răspuns:  Mulți dintre cei care cred că Benedict al XVI-lea este papă însă resping acțiunile oficiale ale “Bisericii” sale, precum Vatican II, încearcă să vadă o justificare în acest pasaj de la sf. Robert Bellarmin pentru poziția lor falsă. De fapt, acest pasaj este unul dintre cele mai folosite de către cei care încearcă să atace poziția sedevacante. Din păcate, acest citat a fost complet scos din context și aplicat greșit.

În primul rând, în capitolul imediat după citatul de mai sus, sf. Bellarmin învață aceasta: “Un papă care este eretic-formal, încetează automat (per se) să mai fie papă şi cap, la fel cum încetează automat să fie creştin şi membru al Bisericii. De aceea, poate fi judecat şi pedepsit de Biserică. Aceasta este învăţătura tuturor părinţilor Bisericii, care învaţă că ereticii-formal pierd imediat toată jurisdicţia.”52

Ei bine, stai o secundă. În capitolul 29 (citatul dat la începutul acestei obiecții), sf. Robert spune că nu poți judeca, pedepsi sau detrona pe papă. În capitolul 30, el spune că un eretic-formal încetează să fie papă (adică, este detronat) și poate fi judecat sau pedepsit de Biserică.

Acum, aș dori să-l întreb pe reclamant: este cumva sf. Robert un nerod?

Sf. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, capitolul 29 Nu poți “să-l judeci, pedepsești, sau să-l detronezi” pe papă
Sf. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, capitolul 30 Un papă care este eretic-formal este detronat, “judecat şi pedepsit”

Sf. Robert Bellarmin nu este nici nerod și nici nu se contrazice singur. Este doctor al Bisericii, și știe exact ceea ce încearcă să spună. Este foarte evident, prin urmare, că el nu vorbește în capitolul 29 despre un papă eretic-formal, ci mai degrabă despre un papă adevărat care dă un exemplu rău, și care nu este eretic-formal. Contextul capitolului confirmă acest lucru fără îndoială.

Capitolul 29 al sfântului Robert include combateri lungi a nouă argumente ce favorizează poziția că papa este supus puterii seculare (împărat, rege, etc.) și unui conciliu ecumenic (erezia conciliarismului). În Evul Mediu, erezia conciliarismului (să supui un papă unui conciliu ecumenic) a devenit o problemă majoră. În contradicție față de această erezie, sf. Robert Bellarmin spune că în timp ce un catolic cu siguranță poate opune rezistență unui papă rău, nu îl poate însă detrona, chiar dacă acesta dă exemplu rău, tulbură statul sau ucide suflete prin acțiunea sa. El vorbește aici despre un papă rău care nu este un eretic-formal; căci se ocupă cu reacția adecvată față de erezie formală, în capitolul următor! Este destul de simplu. El spune în capitolul următor că un eretic-formal nu mai este considerat papă!

Astfel, este dezmințită obiecția adusă din Bellarmin împotriva poziției sedevacante. El nu vorbește în capitolul 29 despre un eretic-formal, ci despre un papă adevărat care acționează neadecvat; căci în capitolul 30 explică faptul că un papă eretic-formal este detronat, judecat și pedepsit. Este păcat de moarte prin omisiune pentru scriitorii “catolici” să citeze în repetate rânduri pasajul capitolului 29, fără a da vreodată declarația sf. Robert despre papi eretici-formal din capitolul 30. Printre astfel de oameni se numără cei care scriu pentru unele dintre cele mai cunoscute publicații considerate “tradiționale”. Acești scriitori suprimă învățătura sfântului Robert din capitolul 30, împreună cu toate celelalte ale altor sfinți, papi și canoniști, care învață că papi eretici-formal își pierd funcția, deoarece vor să inducă în eroare pe cititorii lor să creadă că sf. Robert condamnă poziția sedevacante, când de fapt el și toți părinții Bisericii susțin faptul că un eretic-formal nu este papă.

Sf. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30: “Deoarece, în primul rând, este dovedit cu argumente din autoritate și logică faptul că ereticul-formal este detronat ‘ipso facto’.  Argumentul din autoritate se bazează pe sf. Paul (Tit 3:10), care poruncește ca ereticul să fie evitat după două avertismente, adică, după ce a arătat în mod evident că e încăpățânat – adică înainte de orice excomunicare sau sentință juridică. Aceasta scrie și sfântul Ieronim, adăugând că ceilalți păcătoși sunt excluși din Biserică prin sentință de excomunicare, dar ereticii se exilează singuri și se separă singuri de trupul lui Cristos prin propria lor acțiune.”

Și din nou Sf. Robert Bellarmin învață:

Acest principiu este foarte sigur. Necreştinul nu poate în vreun fel să fie papă. Motivul pentru aceasta e că nu poate fi capul la ceva din care nu face parte; cel care nu este creştin nu este membru al Bisericii, iar ereticul-formal nu este creştin, după cum învaţă clar şi sf. Ciprian (lib. 4, epist. 2), sf. Atanasie (Scr. 2 cont. Arian.), sf. Augustin (lib. De great. Christ. Cap. 20), sf. Ieronim (contra Lucifer.) şi alţii; aşadar ereticul-formal nu poate fi papă.”53

Înapoi la secțiunea principală despre răspunsuri

___________________________

52 St. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, II, 30.
53 St. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, II, 30.