Masturbarea și pornografia sunt păcate de moarte

 

Isus Cristos Dumnezeu

1 Corinteni 6:9-11 – “Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici afemeiații, nici sodomiţii, nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii … nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Regretăm că trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Sunt însă mulți care întreabă despre aceste subiecte. Trebuie predicat împotriva acestor păcate cu o anumită particularitate, ca nu cumva oameni să piară în ignoranţa lor. Un păcat de moarte este ceva ce distruge starea de har sfinţitor. Cei care mor în starea de păcat de moarte își osândesc sufletul etern.

Ar trebui să fie evident pentru oricine că masturbarea este păcat de moarte. Aceasta se poate dovedi şi din Biblie. În trei locuri diferite din Noul Testament (Galateni 5:19-21, 1 Corinteni 6:9-11, Efeseni 5:5-8), sf. Paul dă o listă cu diferite păcate care exclud omul din Împărăţia Cerului. De exemplu, în Galateni 5:19-21 menționează:

“…adulterul, desfrânarea, necurăția, destrăbălarea, idolatria, vrăjitoria, duşmănia, cearta, invidia…”

şi spune că cei care fac astfel de lucruri “nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”.

1 Corinteni 6:9-11 – “Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici afemeiații, nici sodomiţii, nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici calomniatorii, nici răpitorii, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Efeseni 5:5-8 – “Căci aceasta s-o ştiţi bine, că niciun desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este închinător la idoli, nu are moştenire în Împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte…”

şi spune că cei care fac astfel de lucruri “nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”.

Deci sf. Paul spune clar că aceste lucruri sunt păcate grave care vor exclude pe om din Împărăţia lui Dumnezeu. Vorbeşte de desfrânare, care include actele sexuale din afara căsătoriei; nu doar raporturile sexuale din afara căsătoriei dar şi actele sexuale care conduc la raportul sexual – şi ele sunt acte de desfrânare, păcate de moarte. Include adulterul, beţia (sunt mulţi oameni care se îmbată – aceasta este păcat de moarte), şi apoi spune alte lucruri care ar nedumeri pe unii. Include NECURĂŢIA în Galateni 5:19-21 ca fiind unul dintre păcatele grave care vor exclude omul din Împărăţia lui Dumnezeu. În 1Corinteni 6:9-11 spune afemeiaţii, iar în Efeseni 5:5-8 spune niciun desfrânat, sau NECURAT, deci face două referiri la păcatul de moarte al necurăţiei şi una la afemeiaţi.

S-a tras concluzia de către unii că “afemeiaţii” se referă la homosexuali (homosexualitatea este evident păcat de moarte ce va exclude omul din Împărăţia lui Dumnezeu), dar la ce se referă sf. Paul când spune “niciun NECURAT”?

Sf. Toma de Aquino în Summa Theologica explică ce înseamnă aceasta; explică ceea ce părinţii Bisericii înţelegeau prin aceste referinţe.

Sf. Toma de Aquino, Summa Theologica, Pt. II-II, î. 154, a. 11: “După cum s-a precizat mai sus (a6,9) oriunde are loc o anumită diformitate prin care actul veneric este executat necuviincios, există o categorie de desfrânare. Poate avea loc în două feluri: În primul rând, fiind contrară raţiunii, iar aceasta e comună tuturor viciilor sexuale; iar în al doilea rând, adiţional, e contrară ordinii naturale a actului veneric potrivit rasei umane, iar acesta e numit  ‘viciul nenatural.’”

Deci explică faptul că atunci când are loc un act veneric (sexual) care e contrar scopului orânduit de Dumnezeu (căci actul veneric a fost creat de Dumnezeu pentru scopuri anume, precum procrearea rasei umane), el fiind utilizat în afara acestei rânduieli adecvate e numit viciul nenatural şi este un act de desfrânare, păcat de moarte. Apoi continuă explicând:

“Aceasta se poate întâmpla în mai multe moduri. În primul rând, prin a obţine poluare, fără împerechere, pentru obţinerea plăcerii venerice: aceasta se referă la păcatul ‘necurăţiei’ pe care unii îl numesc ‘afemeiere’…”

Poftim, deci identificând referirea sfântului Paul la necurăție (păcatul care ştim din Galateni 5 şi Efeseni 5 că va exclude omul din Împărăţia lui Dumnezeu), sf. Toma, care aplică învăţătura părinţilor Bisericii, a explicat că se referă la masturbare. A obţine poluare (adică ce reiese din actul veneric) fără împerechere (adică fără actul sexual normal) pentru obţinerea plăcerii venerice: aceasta se referă la păcatul ‘necurăţiei’ pe care unii îl numesc ‘afemeiere’. Aşadar unii consideră că în 1 Corinteni 6:9-11 se referă la masturbare când spune: nici idolatrii, nici adulterii, nici afemeiaţii … nu vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu.

Acesta e un adevăr izbitor pentru cei care se cufundă în orbirea şi depravarea lor spirituală spunând că “masturbarea nu e păcat de moarte”. E cu siguranţă păcat de moarte, şi mai e listat ca fiind unul dintre principalele păcate de moarte şi exemplu clar care va exclude pe om din Împărăţia lui Dumnezeu.

Masturbarea si Pornografia iti distrug Sufletul

Iar în acelaşi context sf. Toma continuă vorbind de alte vicii nenaturale şi păcate de desfrânare împotriva naturii, precum zoofilia, homosexualitatea, lesbianismul, care sunt toate urâciuni teribile.

“În al doilea rând, prin împerechere cu un lucru de specie necuvenită – aceasta se numește ‘bestialitate. ’ În al treilea rând, prin împerechere cu un sex necuvenit, bărbat cu bărbat, sau femeie cu femeie, după cum apostolul menționează (Romani 1:27) – acesta se numește ‘viciul sodomiei.’ În al patrulea rând, prin nerespectarea modului natural de împerechere, fie prin mijloace necuvenite, sau prin alte moduri monstruoase și bestiale de împerechere …”

Interesant este că masturbarea nu e doar clar indentificată în Biblie ca fiind păcat de moarte, dar e clasificată de sf. Toma de Aquino ca fiind viciu nenatural. Aceasta are sens, căci este o corupere a scopului creat de Dumnezeu.

Așadar este clasificat ca viciu nenatural; poate nu în acelaşi grad cu sodomia, însă, oricum, e împotriva naturii, împotriva firii. Credem că din acest motiv vedem din ce în ce mai mulţi oameni devenind homosexuali, lesbiene – pentru că acest păcat de moarte este nenatural, împotriva firii, iar când oamenii fac păcate sexuale, genul acesta de activitate ce aduce păcat de moarte, Diavolului îi este permis uneori să-i ia în stăpânire iar ei să meargă total împotriva firii.

Este clar în Romani capitolul 1 că homosexualitatea este împotriva naturii, împotriva firii. Dumnezeu nu îi creează pe oameni astfel ci ei devin astfel prin apostazie, prin idolatrie – iar idolatria poate fi comisă prin păcate sexuale, prin cufundarea în păcate sexuale, privind pornografie şi lucruri asemănătoare.

Credem că motivul pentru care vedem atât de mulţi oameni care sunt abandonaţi poftelor nenaturale este pentru că ei comit acest gen de act nenatural. Este asemănător cu vorba oamenilor despre marijuana ca fiind un drog de tranziţie spre droguri şi mai periculoase. Pentru că masturbarea este un viciu nenatural, oamenii care comit acest păcat de moarte pot fi abandonaţi desfrânării nenaturale complete. Pe bună dreptate sf. Ilarie a spus: “Trupurile corupte de desfrânare, sunt locuinţe ale demonilor.”

Uitatul la pornografie este evident păcat de moarte.

Biblia impotriva pornografieiDomnul nostru Isus Cristos clarifică în Matei capitolul 5 că oricine se uită la femeie poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui; iar adulterul este clasificat sigur în 1 Corinteni 6:9 ca păcat de moarte ce va exclude omul din Împărăţia lui Dumnezeu. Deci cei care se uită la pornografie comit adulter sau desfrânare în inima lor. Asta înseamnă şi că aceia care de bună voie au gânduri necurate, desfrânate, comit păcat de moarte.

Așadar, cei care comit aceste păcate trebuie să înceteze răul imediat și, după ce s-au pregătit serios, să facă o spovadă bună. Cei care au dificultăți mari în a se opri de la aceste păcate, nu sunt nici măcar aproape de nivelul spiritual la care ar trebui să fie. Harul lui Dumnezeu este disponibil pentru ei, însă trebuie să se roage mai mult (recomandat Rozariul), să se roage mai bine, să evite ocaziile de păcat, și să-și antreneze voința. Trebuie să depună mai mult efort spiritual iar apoi vor scăpa de problemă.

Matei 5:8 – “Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.”

Păcate sexuale în Vechiul Testament

Pofta trupească a cauzat căderea cataclismică a regelui David

În 1 și 2 Regi (sau cărțile lui Samuel dacă biblia ta e protestantă), citim despre David. Dumnezeu l-a înlocuit intenționat pe regele Saul cu David, pentru că Dumnezeu a căutat un om după inima Sa. În Faptele Apostolilor 13:22 citim:

Dumnezeu, înlăturându-l pe Saul, l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie: ‘Aflat-am pe David al lui Iesei, bărbat după inima Mea, care va face voia Mea’”.

David a fost ales cu grijă de Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a văzut pe David în viața particulară pe pășunile tatălui său, și a văzut că era un om după placul Lui. Citim următoarele despre cum Dumnezeu l-a ridicat pe David din obscuritate aproape totală în pășuni, și l-a pus conducător peste regat, toate pentru că a văzut că era un om după placul inimii Sale.

2 Regi 7:8 – “Şi acum aşa să zici robului Meu David: Aşa zice Domnul Savaot: Te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii povăţuitorul poporului Meu Israel; Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat, am stârpit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ.”

Felul în care Domnul l-a ales pe David de pe pășuni ca să fie conducătorul regatului Său ne amintește cum Dumnezeu vede totul. Ne spune că cei care sunt credincioși în lucrurile mici, oriunde ar fi, vor fi puși peste lucruri mari.

Luca 19:17 – “Şi i-a zis : Bine slugă bună, fiindcă întru puţin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăţi.”

Sau în Matei 25:21 – “… peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. ”

David și-a arătat credința sa învingându-l pe Goliat, precum și câștigând alte victorii pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ajutat și l-a protejat, pentru că îndeplinea voia Domnului.

Însă David a văzut-o mai apoi pe Batșepa, și a poftit-o. Îngăduind această poftă, David a căzut și s-a pus în starea de păcat de moarte.

David pacat

A comis apoi adulter cu ea și i-a ucis soțul, punându-l în mod intenționat într-un loc fatal al războiului. Este indicat foarte clar în 2 Regi 12:13 că David ar fi murit spiritual, adică, ar fi fost osândit, dacă nu s-ar fi căit și nu ar fi încetat cu acest păcat.

Trebuie să ne gândim la tragica și cataclismica decădere a lui David: omul care a fost în mod special ales de Dumnezeu, a căzut la starea oarbă a unui egoist, adulter și ucigaș. Toate acestea au fost cauzate de păcatul desfrânării și poftei trupești. Necurăția și pofta trupească pot și distrug ceea ce este atât de prețios și sfânt.

Matei 6:22-23 – “Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! ”

intunericul user flickr William Warbye

Întunericul sau răul pot intra în suflet prin intermediul ochilor, privind imagini indecente, sau prin îngăduirea poftei și gândurilor necurate.

Păcatele sexuale au corupt inima înțeleptului rege Solomon

Sf. Grigore cel Mare a spus: “Cine se murdărește cu pângărirea poftei, închide poarta inimii sale, iar adevărul nu mai intră”.

După regele David, regele Solomon a domnit peste Israel. În 1 Regi 3, sau 3 Regi 3 în Biblia catolică Douay-Rheims, citim că Solomon îl iubea pe Domnul. Intențiile lui Solomon erau curate, dorea să-l slujească pe Dumnezeu și să-i urmeze căile. Arătând puritatea intențiilor sale, Solomon a cerut cu sinceritate Domnului o inimă înțeleaptă. A cerut înțelepciune ca să judece poporul cu dreptate și să discearnă între bine și rău. Intențiile sale curate au plăcut lui Dumnezeu, și l-a răsplătit pe Solomon cu multe daruri.

1 Regi 3:10-13 – “Și i-a plăcut Domnului că Solomon a cerut aceasta. Și a zis Dumnezeu: ‘Deoarece tu ai cerut aceasta, și n-ai cerut viață lungă; n-ai cerut bogăție, n-ai cerut sufletele dușmanilor tăi, ci ai cerut înțelepciune, ca să știi să judeci, iată, Eu voi face după cuvântul tău; iată, Eu îți dau minte înțeleaptă și pricepută, cum niciunul n-a fost ca tine înaintea ta și cum nici nu se va mai ridica după tine. Ba îți voi da și ceea ce tu n-ai cerut: bogăție și slavă, așa încât niciunul dintre regi nu va fi asemenea ție, în toate zilele tale.’”

Așadar, citim că Dumnezeu a dat lui Solomon mai multă înțelepciune decât oricui. Acesta este un exemplu cum Dumnezeu răsplătește din plin intențiile curate și sincere. Regele Solomon și-a demonstrat imediat înțelepciunea judecând corect între două femei care se certau pentru același copil.

3 Regi 3:28 – “Și a auzit tot Israelul de judecata aceasta pe care a făcut-o regele. Și au început să se teamă de rege, căci vedeau că înțelepciunea lui Dumnezeu este în el ca să facă judecată și dreptate.”

3 Regi 4 – “Și era înțelepciunea lui Solomon mai presus de înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și mai presus de toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât toți oamenii;  Și numele lui era în slavă la toate popoarele de primprejur. Solomon a spus trei mii de pilde; și cântările lui au fost o mie și cinci. Și veneau de la toate popoarele ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, și de la toți regii pământului care auzeau de înțelepciunea lui.”

Solomon întrecea toți regii pământului în înțelepciune și bogăție. Avea flotă, și a construit Marele Templu pentru Dumnezeu. Regatul său era atât de magnific încât oamenii veneau de departe să-i vadă splendoarea. Citim despre regina din Seba și cum a venit să-l vadă. Aceasta e femeia despre care Isus a vorbit în Matei 12:42:

Regina din sud se va scula la judecată cu neamul acesta și-l va osândi, căci a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, și iată aici este mai mult decât Solomon.”

3 Regi 10 – “Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în ce privește slava Domnului, și a venit să-l încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, și bucatele de la masa lui, și locuința slujitorilor lui, și slujbele și hainele celor ce-i slujeau, și paharnicii lui, și arderile de tot pe care le aducea în Casa Domnului; nu a putut să se mai stăpânească și uimită a zis împăratului: ‘Deci era adevărat ce am auzit în țara mea … înțelepciunea și lucrările tale sunt mai mari decât am auzit!’”.

Dar Solomon a început să păcătuiască cu femei. Dumnezeu a poruncit israeliților să nu-și ia femei din alte neamuri, căci se închinau la falși dumnezei.

3 Regi 11:1 – “Regele Solomon, în afară de fata lui Faraon, a iubit și alte multe femei străine: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene și hetite. De acestea s-a lipit Solomon cu dragoste.”

Solomon femeiSolomon nu doar s-a căsătorit cu femei din alte neamuri, dar s-a cufundat în păcate sexuale. Ca urmare, inima sa a devenit foarte coruptă, iar credința și relația sa cu Dumnezeu au fost distruse. Solomon a devenit orbit și înrobit de păcatele sale sexuale. Venera atât de mult aceste păcate trupești încât și-a luat 700 de soții și 300 de concubine.

3 Regi 11:3-6 – “Și a avut Solomon șapte sute de soții, și trei sute de concubine; și femeile i-au smintit inima. La bătrânețe, femeile lui i-au întors inima spre alți dumnezei și a început Solomon să slujească Astartei, zeița sidonienilor, și lui Moloh, idolul amoniților. Astfel a făptuit Solomon lucruri neplăcute înaintea ochilor Domnului.”

Păcatele sexuale ale lui Solomon l-au dus în abisul depravării spirituale și idolatriei. Solomon, cel care înainte îl iubea și slujea pe Dumnezeu, cel care fusese răsplătit de El prin înțelepciune și bogăție neîntrecută, acum construia altare ‘dumnezeilor’-diavoli ai păgânilor.

3 Regi 11:6-9 – “A făcut Solomon rele înaintea ochilor Domnului. A zidit altar lui Hamoș, idolul moabiților, pe muntele din fața Ierusalimului, și altar lui Moloh, idolul amoniților. Tot așa a făcut el pentru toate femeile sale străine care tămâiau și aduceau jertfe dumnezeilor lor. Atunci Domnul s-a mâniat pe Solomon.”

Dumnezeu nu doar l-a pedepsit pe Solomon cu și mai multă orbire spirituală, însă a ridicat dușmani împotriva lui și l-a avertizat de căderea sa.

3 Regi 11:11-14 – “A zis Domnul către Solomon: ‘Pentru că tu nu ai ținut legământul și rânduielile Mele pe care ți le-am poruncit, voi rupe regatul tău din mâna ta și-l voi da slujitorului tău’; Și a ridicat Domnul un vrăjmaș împotriva lui Solomon.”

Solomon a murit și, spre deosebire de David, Biblia nu oferă vreo indicație că s-ar fi căit.

Cum se recită Rozariul