Isus este Dumnezeu

Cristos Dumnezeul Adevarat

 

Ați putea vă rog să-mi explicați câteva lucruri? Unde spune în biblie că Isus este Dumnezeu în formă umană? Oriunde mă uit spune că Isus este fiul lui Dumnezeu… Mulțumesc pentru timpul acordat. Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs.

Gary

“Martorii lui Iehova” și unitarienii neagă faptul că Isus Cristos este Dumnezeu. Însă în Biblie sunt multe pasaje care arată că Isus este Dumnezeu. Iată doar câteva dintre ele:

“La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)

“Toma a răspuns și i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu.” (Ioan 20:28)

“Isus le-a zis: Adevăr, adevăr vă spun: mai înainte de a fi fost Abraham, Eu sunt.” (Ioan 8:58)

“Eu sunt” este tocmai numele pe care Dumnezeu l-a dat pentru a indica faptul că El este ființa supremă veșnică și necreată, atunci când i-a apărut lui Moise. Când Isus a spus aceasta indica foarte clar că El (Isus) este Dumnezeu. De aceea evreii “au luat pietre” încercând să-L omoare (Ioan 8:59).

Profeția din Isaia 9:6, care este clar despre Isus, și ea dovedește că Isus este Dumnezeu:

“Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și se cheamă numele lui: Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părintele veacului ce va să fie, Principele păcii.” (Isaia 9:6)

Un pasaj care este adesea neglijat este cel din Faptele 3:15. Referindu-se la faptul că evreii l-au preferat pe Baraba și l-au răstignit pe Isus, sf. Petru spune:

“Iar pe Începătorul vieții l-ați omorât…” (Faptele 3:15)

Începătorul vieții este Dumnezeu. Așadar, Isus este Dumnezeu.  Alt pasaj se găsește în Apocalipsa capitolul 1:

“Iar în mijlocul candelabrelor, pe cineva asemenea Fiului omului… Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort, dar el și-a pus mâna dreaptă peste mine, spunându-mi: Nu te teme. Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă… iată, sunt viu în vecii vecilor…” (Apoc. 1)

Unii nu sunt conștienți de faptul că Dumnezeu se descrie pe Sine ca fiind “cel dintâi și cel de pe urmă”.

“…Eu, Domnul; cel dintâi și cel de pe urmă Eu sunt.” (Isaia 41:4)

Sunt multe alte pasaje care ar mai putea fi date, dar faptul că Isus este Dumnezeu e dovedit și de ceea ce se numește “cristologie implicită”. Aceasta înseamnă că modul prin care Isus a vorbit arată că El este Dumnezeu.

Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Să nu săvârşeşti adulter. Eu însă vă spun vouă, că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.” (Matei 5:28)

Observați că Isus, comentând cuvintele și porunca lui Dumnezeu Însuși din Exod 20:14, pune în mod clar propria Sa declarație la același nivel: Aţi auzit că Dumnezeu a spus, EU ÎNSĂ VĂ SPUN. Acest mod de a vorbi arată că Isus este Dumnezeu.

Alt pasaj interesant este cel din Galateni.

“Paul, apostol, nu din partea oamenilor, nici prin mijlocirea vreunui om, ci prin Isus Cristos și Dumnezeu Tatăl…” (Galateni 1:1)

Deoarece Paul nu a devenit apostol din partea oamenilor sau prin mijlocirea vreunui om, ci prin Isus Cristos, implicația evidentă este că Isus Cristos nu este doar un om. El este și Dumnezeu.

Faptul că Isus Cristos este Dumnezeu și om (O singură Persoană divină cu două naturi) a fost crezut de cei mai vechi părinți ai Bisericii și este un adevăr care trebuie crezut de toți cei care vor să aibă adevărata Credință și să se mântuiască.

Isus Cristos Dumnezeul adevarat

Anul 108 d.Cr., sf. Ignațiu către biserica din Efes: “Ignațiu, care este de asemenea numit Teoforul, către cea care a fost binecuvântată în măreție prin plinătatea lui Dumnezeu Tatăl, rânduită înainte de timp pentru a fi întotdeauna în glorie, neschimbat unită și aleasă în adevărată forță, prin voința Tatălui și a lui Isus Cristos, Dumnezeul nostru, către biserica din Efes Asia, demnă de felicitare: salutări în Isus Cristos și în bucurie fără prihană.”

Papa Eugen al IV-lea, Conciliul din Florenţa, Sesiunea 8, 22 Noiembrie 1439, ex cathedra: “Cel care doreşte să fie mântuit, trebuie mai presus de orice să aibă Credinţa catolică; dacă cineva nu o păstrează pe aceasta întreagă şi neprofanată, va pieri fără îndoială pentru eternitate. -Credința catolică constă în aceasta: Ca unicului Dumnezeu în Treime, Și Treimii în Unime să ne închinăm. Nu amestecând persoanele, nu separând ființa (substanța). Căci alta este persoana Tatălui, alta cea a Fiului, alta cea a Duhului Sfânt. A Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt una este dumnezeirea, aceeași mărirea, aceeași deopotrivă veșnică măreție… În această Treime, nicicare nu e mai înainte sau mai pe urmă, nicicare mai mare sau mai mic. Toate cele trei persoane împreună veșnice sunt laolaltă și împreună deopotrivă. Astfel încât întru toate, cum mai sus s-a spus, unimea în Treime, și Treimea în unime să fie adorată. Cine vrea să se mântuiască, despre Treime astfel să creadă. Dar este necesar pentru mântuirea veşnică să creadă cu tărie şi în Întruparea Domnului nostru Isus Cristos… Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu și om… dacă cineva nu crede acestea ferm și drept, nu se poate mântui.

Cunoașteți misterele esențiale?

Înapoi la secțiunea principală despre dovezi biblice