Introducere În afara Bisericii Catolice nu este mântuire

 

In afara Bisericii Catolice categoric nu este mantuire EENS

Dogma În afara Bisericii Catolice nu este Mântuire şi necesitatea Sacramentului Botezului poate fi discutată de fapt într-o singură pagină (vezi secţiunea 1 şi 8), deoarece acest adevăr a rămas exact la fel cum a fost definit de primul papă:

…numele Domnului nostru Isus Cristos… nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele 4:12).

Nu este mântuire în afară de Isus Cristos, iar Biserica Catolică este Trupul Său mistic. Fiindcă nimeni nu poate deveni membru al Bisericii Catolice a lui Cristos fără sacramentul Botezului, aceasta înseamnă că doar catolicii botezaţi, care mor în starea de har sfinţitor (şi cei care devin catolici botezaţi şi mor în starea de har sfinţitor) pot spera să fie mântuiţi – punct.

“Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădița, și se usucă. Se adună, se aruncă în foc și arde.” (Ioan 15:6)

Singurul motiv pentru care documentul pe care îl citiți are aproximativ 300 de pagini și intră în detaliu cu privire la o varietate de chestiuni este că în zilele noastre sunt o mulțime de atacuri aproape neîncetate, și o lepădare aproape universală de aceste adevăruri altminteri foarte simplu exprimate.

Se va putea observa că s-au făcut eforturi mari pentru a răspunde fiecărei obiecții semnificative ce a fost lansată împotriva adevăratului înțeles al dogmei În afara Bisericii Catolice nu este mântuire și necesitatea sacramentului Botezului, pe când oamenii care scriu cărți și articole împotriva acestor adevăruri nu iau în calcul aproape niciodată vreunul dintre argumentele învățăturii Bisericii, enunțate de față, pur și simplu pentru că nu pot combate aceste realități.

Unii dintre liberalii care citesc acest document vor obiecta de asemenea că e “amar” sau “lipsit de dragoste”. Dar aceasta nu e adevărat. “Fundația dragostei este credința pură și nepătată” (papa Pius al XI-lea, Mortalium Animos, #9). Declarațiile din acest document cu privire la dogma În afara Bisericii nu este mântuire sunt făcute din dorința de a fi credincios lui Isus Cristos și adevărului Său. Catolicul îi spune aproapelui adevărul cu privire la această chestiune, fără compromis, tocmai pentru că își iubește aproapele.

Papa Pius al XI-lea, Mortalium Animos #9, 6 Ian. 1928: “Toţi ştiu că însuşi Ioan, apostolul iubirii, care pare să dezvăluie în Evanghelia sa secretele Preasfintei Inimi a lui Isus, şi care niciodată nu a încetat să fixeze în memoria discipolilor săi noua poruncă ‘iubiţi-vă unul pe celălalt’, a interzis cu desăvârşire orice legătură cu cei care profesează o formă mutilată şi coruptă a învăţăturii lui Cristos: ‘Dacă cineva vine la voi şi nu aduce doctrina aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit.’ (II Ioan 10).”

Un catolic care refuză să denunțe erezia și ereticii (atunci când este necesar) nu acționează cu dragoste, ci lipsit de dragoste.

Papa Leon al XIII-lea, Sapientiae Christianae #14, 10 Ian. 1890: “Sf. Toma menține: ‘Fiecare are obligația să își arate credința, fie să instruiască sau să încurajeze pe alți credincioși, sau să respingă atacurile necredincioșilor.’ A te feri din fața unui dușman, sau a păstra tăcerea atunci când din toate părțile sunt ridicate asemenea proteste împotriva adevărului, e fapta unui om fie lipsit de caracter, sau care prezintă dubii cu privire la adevărul pe care el pretinde să-l creadă.”

De asemenea, se va putea observa că, în general, fiecare parte numerotată a acestui document a fost creată cu intenția de a fi cât mai completă cu putință; astfel, dacă cineva citește o parte anume, va găsi citatele relevante din învățătura Bisericii reafișate, pentru a nu fi nevoie să fie căutate în alte secțiuni din document.

Încurajez cu tărie pe cititor să citească întregul document, deoarece toate subiectele tratate sunt importante; însă, cele mai importante părți, care cu siguranță nu trebuie omise, sunt: 1‐4, 6‐8, 13‐16, 18, 21, 24‐27, 31‐34.

Acest document are ca bază învățătura infailibilă a Scaunului Sfântului Petru. Cei care resping aceste realități, prin urmare, nu resping doar opiniile noastre; ci resping învățătura Scaunului Sfântului Petru (învățăturile dogmatice ale Bisericii Catolice).

Papa Grigore al XVI-lea, Mirari Vos (# 13), 15 Aug. 1832: “Cu admonestarea apostolului că ‘este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez’ (Ef. 4:5) fie ca cei care născocesc noțiunea că portul sigur al mântuirii este deschis persoanelor de absolut orice religie să se teamă. Ar trebui să se gândească la mărturia lui Cristos Însuşi, că ‘cei care nu sunt cu Cristos sunt împotriva Sa,’ (Lc. 11:23) şi că cei ce nu adună cu El, risipesc. Aşadar, ‘fără nicio îndoială, vor pieri pentru totdeauna dacă nu păstrează Credinţa Catolică întreagă şi nepătată’”. (Simbolul atanasian).

– Fr. Peter Dimond, O.S.B. (3 Mai 2004), ediția a 2-a (30 Oct. 2006)

Înapoi la pagina principală despre Extra Ecclesiam nulla salus