Duşmanii Bisericii, comuniştii şi masonii, au făcut un efort organizat pentru a se infiltra în Biserica Catolică

 

Papa Leon al XIII-lea, Dall’Alto (# 2), 15 Oct. 1890:  “Este inutil acum să punem sectele masonice în faţa unei judecăţi.  Ele sunt deja judecate; scopurile, mijloacele, doctrinele şi acţiunile lor, toate sunt cunoscute cu indiscutabilă certitudine. Posedate de spiritul lui Satan al cărui instrument ele sunt, ard la fel ca el cu o ură înverşunată şi implacabilă faţă de Isus Cristos şi de lucrarea Sa; şi încearcă prin orice mijloace să o răstoarne şi să o încătuşeze.”1

Papa Leon al XIII-lea, In Ipso (# 1), 3 Mar. 1891:  “Cu toate acestea, ne îndurerează când ne gândim că duşmanii Bisericii, alăturaţi în depravată conspiraţie, plănuiesc să slăbească, şi dacă ar fi posibil chiar să şteargă cu desăvârşire acel edificiu minunat pe care Însuşi Dumnezeu l-a ridicat ca un refugiu pentru neamul omenesc.”2

Este un fapt bine cunoscut că masonii şi comuniştii au făcut eforturi organizate de a se infiltra în Biserica catolică.  Şi-au trimis pentru preoţie mari numere de oameni cu intenţia de a o slăbi şi ataca, prin avansarea acestor oameni în poziţii înalte.

Bella Dodd Comunismul in Biserica

D-na Bella Dodd şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în Partidul Comunist din America, şi era avocat general desemnat dacă partidul ar fi câştigat Casa Albă.  După dezertarea ei, a divulgat că una dintre ocupaţiile sale ca agent comunist a fost încurajarea tinerilor radicali (nu întotdeauna comunişti deţinători de carnet) să intre în seminariile catolice.  A spus că înainte de a părăsi partidul din SUA, încurajase aproape 1000 de tineri radicali să se infiltreze în seminariile şi ordinele religioase;  ea a fost un singur comunist.

Fratele Joseph Natale, fondatorul Most Holy Family Monastery, a fost prezent la una dintre prelegerile d-nei Bella Dodd la începutul anilor 1950.  A declarat:

“Am ascultat-o pe acea femeie timp de patru ore, iar la sfârşit eram îngrozit. Tot ce a spus s-a îndeplinit întocmai. Ai fi crezut că era cel mai mare profet din lume, însă nu era un profet. Nu făcea decât să expună pas-cu-pas planul de luptă comunist pentru subminarea Bisericii catolice. A explicat că dintre toate religiile lumii, Biserica catolică este singura de care comuniştii se temeau, căci era singurul adversar eficient.”3

Bella Dodd s-a convertit la catolicism la sfârşitul vieţii sale. Vorbind ca fost comunist, a spus: “În anii 1930, am pus 1100 de oameni în preoţie cu scopul de a distruge Biserica din interior.” Ideea era ca aceşti oameni să fie hirotoniţi, iar apoi să urce pe scara de influenţă şi autoritate ca monseniori şi episcopi.  Încă de pe atunci ea a spus: “Chiar acum sunt în cele mai înalte locuri din Biserică. Lucrează ca să aducă o schimbare pentru ca Biserica catolică să nu fie eficientă împotriva comunismului.” A spus de asemenea că aceste schimbări vor fi atât de drastice încât “nu vei mai recunoaşte Biserica catolică” (Aceasta era cu 10-12 ani înainte de Vatican II.)

Fratele Joseph a continuat să relateze despre ceea ce Bella Dodd a spus:

Întreaga idee era de a distruge, nu instituţia Bisericii, ci mai degrabă credinţa poporului, şi de a folosi chiar instituţia Bisericii, dacă este posibil, pentru a distruge credinţa, prin promovarea unei pseudo-religii (false religii): ceva care seamănă cu catolicismul, dar care nu este catolicism adevărat. După ce se distruge credinţa, a explicat că va fi introdus un complex de vinovăţie în Biserică… pentru a eticheta ‘Biserica din trecut’ ca fiind opresivă, autoritară, plină de prejudicii, arogantă deoarece afirmă că este singura care deţine adevărul, şi responsabilă pentru diviziile de grupuri religioase de-a lungul secolelor. Aceasta ar fi necesar pentru a ruşina liderii Bisericii spre o ‘deschidere către lume’ şi spre o atitudine mai flexibilă faţă de toate religiile şi filozofiile. Comuniştii ar exploata atunci această deschidere, în scopul de a submina Biserica.”4

Masonii au întreprins acţiuni asemănătoare pentru a se infiltra în Biserica catolică şi pentru a-şi pune oamenii în rangurile cele mai înalte. Societatea secretă luciferiană, Carbonari (Cărbunarii), cunoscută sub numele Alta Vendita, a scris un set de Instrucţiuni Permanente sau Cod de Reguli care a apărut în 1818. Se preciza:

 “…Devine datoria societăţilor secrete de a face primul pas către Biserică şi către papă, cu obiectivul de a le cuceri. Munca la care ne încingem nu este de o zi, nici de o lună, nici de un an. Ar putea dura mulţi ani, poate un secol … Ceea ce trebuie să cerem, ce trebuie să căutăm şi să aşteptăm, precum evreii aşteaptă pe Mesia, este un papă potrivit nevoilor noastre. Vrem un papă pentru noi înşine, dacă un astfel de papă ar fi posibil. Cu unul ca acesta vom mărşălui mai sigur pentru a asalta Biserica, decât cu toate micile cărţi ale fraţilor noştri englezi sau francezi.”5

Acelaşi document masonic a făcut această predicţie izbitoare:

 “Peste o sută de ani… episcopii şi preoţii vor crede că mărşăluiesc în spatele steagului cheilor lui Petru, când de fapt ei vor urma steagul nostru… Reformele vor trebui aduse în numele ascultării.”6

Aceste organizaţii şi indivizi care aparţin lor sunt agenţi pe care Diavolul îi foloseşte pentru a ataca adevărata Biserică a lui Isus Cristos.

Efeseni 6:12 – “Căci nu avem luptă împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva domniilor şi puterilor, şi împotriva conducătorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răului care sunt în locurile înalte.”

Pe 3 aprilie 1844, unul dintre conducătorii AltaVendita, numit Nubius, a scris unui alt mason de rang înalt.  Scrisoarea vorbea din nou despre planul de infiltrare în Biserica catolică, şi de tentativa de a introduce un “papă” masonic, care să promoveze religia masonică.

 “Acum, în scopul de a asigura un papă în proporţiile necesare, trebuie în primul rând să pregătim o generaţie demnă de împărăţia la care visăm… Clerul să avanseze sub steagul vostru (masonic) crezând mereu că avansează sub steagul cheilor apostolice. Aruncă plasa ta la fel ca Simon fiul lui Iona; întinde-o până în partea de jos a sacristiilor, a seminariilor şi mănăstirilor… Vei fi terminat o revoluţie îmbrăcată în haina şi coroana triplă a papei, purtând crucea şi steagul, o revoluţie care va avea nevoie doar de un mic stimul pentru a aprinde cele patru colţuri ale pământului.”7

Masonul Eliph Levi a spus în 1862:

 “Va veni o zi când papa… va declara că toate excomunicările sunt ridicate şi toate anatemele sunt retrase, când toţi creştinii vor fi uniţi în cadrul Bisericii, când evreii şi musulmanii vor fi binecuvântaţi şi chemaţi înapoi la ea. . . ea va permite tuturor sectelor să o acceseze gradual şi va cuprinde întreaga omenire în comuniunea iubirii şi rugăciunilor ei. Atunci, protestanţi nu vor ma fi. Împotriva le ce vor mai protesta? Suveranul pontif va fi atunci cu adevărat rege al lumii religioase, şi va face tot ce doreşte cu toate naţiunile pământului.”8

Un preot apostat şi fost avocat de drept canonic,9 pr. Roca (1830-1893), după ce a fost excomunicat a spus:

 Papalitatea va cădea; va muri sub cuţitul sfinţit pe care părinţii ultimului conciliu îl vor construi.”10

Roca a spus de asemenea:

 “Trebuie o nouă dogmă, o nouă religie, o nouă slujire [preoţi] şi noi rituri care să semene îndeaproape cu cele ale Bisericii abandonate. Cultul divin direcţionat de liturghie, ceremoniile, regulamentele şi riturile Bisericii romano-catolice vor fi supuse transformărilor în scurt timp la un conciliu ecumenic.”11

Tradus din cartea “Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică după Vatican II [The Truth about What Really Happened to the Catholic Church after Vatican II].

Înapoi la secțiunea principală despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică

__________________________

Note de final pentru Secţiunea 7:

1 The Papal Encyclicals [Enciclicele Papale], ediţie în engleză de Claudia Carlen, Raleigh: The Pierian Press, 1990, vol. 2 (1878-1903), p. 226.
2 The Papal Encyclicals, ediţie în engleză, vol. 2 (1878-1903), p. 237.
3 Declaraţii ale fr. Joseph Natale relatând ceea ce fosta comunistă Bella Dodd a spus.
4 Declaraţii ale fr. Joseph Natale relatând ceea ce fosta comunistă Bella Dodd a spus.
5 Instrucţiunile Permanente Alta Vendita.
6 Instrucţiunile Permanente Alta Vendita.
7 NUBIUS, Instrucţiuni Secrete cu privire la Cucerirea Bisericii, în Les infiltrations maçoniques dans i’Eglise, de Emmanuel Barbier, Paris/Brussels: Desclee de Brouwer, 1901, p.5). O parte din aceasta se găseşte şi în  Piers Compton, The Broken Cross [Crucea Ruptă], ediţie în engleză, Cranbrook, Western Australia: Veritas Pub. Co. Ptd Ltd, 1984, p. 15-16.
8 Dr. Rara Coomaraswamy, The Destruction of the Christian Tradition [Distrugerea Tradiţiei Creştine], ediţie în engleză, p. 133.
9 Piers Compton, The Broken Cross, ediţie în engleză, Cranbrook, Western Australia: Veritas Pub. Co. Ptd Ltd, 1984, p. 42.
10 Dr. Rudolf Graber, Athanasius and the Church of Our Time [Sf. Atanasie şi Biserica din Vremurile Noastre], ediţie în engleză.
11 Piers Compton, The Broken Cross, ediţie în engleză, p. 42.