Biblia dovedește învățăturile Bisericii Catolice

Adevărata prezență a Domnului nostru Isus Cristos în Euharistie, învățăturile biblice despre papalitate, Sfânta Fecioară Maria, venerarea sfinților, spovada făcută la preot, purgatoriu, și multe altele.

carte_dovezi_biblice

Biblia învață că Isus este cu adevărat prezent în Euharistie  Această secțiune conține dovezi biblice rapide și concludente că învățătura catolică (despre faptul că Domnul Isus Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, este într-adevăr, cu adevărat și substanțial conținut în Euharistie) este învățătura Bibliei. Se vor putea vedea dovezi clare din Ioan 6, din cuvintele grecești specifice date în Ioan 6, din indicațiile contextuale și reacțiile ascultătorilor care erau lângă Isus, din tipologia Vechiului Testament (mielul de Paște, mana din pustie, instituirea Vechiului Legământ), 1 Cor. 10 și 11, și multe altele. De asemenea, vorbește despre cum părinții Bisericii au crezut în unanimitate că Euharistia este cu adevărat trupul și sângele lui Cristos.

Baza biblică pentru rugăciunile către Maria și pentru învățăturile catolice despre Maria  Dovezile biblice uimitoare și baza pentru dogmele Bisericii Catolice despre Maria, precum și importanța rugăciunilor către Maria.

Biblia învaţă că Isus l-a făcut pe sf. Petru primul papă (conține și date despre întâietatea episcopului Romei în Biserica primară)  Această secțiune conține dovezi biblice clare și detaliate că Isus l-a făcut pe sf. Petru primul papă. Dovezi din Matei 16, Ioan 21, Luca 22, Isaia 22, Faptele Apostolilor și multe altele. Conține informații pe care probabil nu le-ați luat în considerare până acum. Această secțiune arată că Petru a fost piatra pe care Biserica a fost construită. De asemenea, conține numeroase deovezi detaliate că Biserica primară a recunoscut întâietatea episcopului Romei ca succesor al sf. Petru. Aceste informații ajută pentru a dezminți miturile și obiecțiile aduse de cei care promovează “ortodoxia” estică, precum și alte false idei protestante cum ar fi: “Petru nu a fost vreodată în Roma”; etc.

“Justificarea numai prin credință” și “odată salvat pentru totdeauna salvat” complet dezmințite de Biblie Acest articol conține toate dovezile necesare pentru a vedea că “justificarea numai prin credință” și securitatea veșnică sunt complet contrare învățăturii Bibliei. Fișierul inițial folosește versiunea King James pentru a dovedi acest punct. Parcurgeți fișierul și veți vedea dovezile biblice. În plus, la sfârșitul fișierului se răspunde în detaliu obiecțiilor protestante des întâlnite despre acest subiect; analizează obiecții aduse de protestanți din Cartea către Romani, etc. despre “faptele Legii”, din Efeseni 2:8-9, din Ioan 3:16, etc.

Biblia învață despre spovada făcută la preot

Biblia despre rugăciunile către sfinți și despre respectul cuvenit sfinților (în curs de traducere)

Biblia învață că botezul regenerează și este indispensabil pentru mântuire  Deși practică botezul, majoritatea protestanților nu cred că botezul regenerează spiritual. Ei țin părerea că este doar un simbol al unei convertiri sau renașteri spirituale care a avut deja loc atunci când persoana l-a acceptat pe Isus ca Mântuitor. Această secțiune arată cum ei contrazic învățătura clară a lui Isus și a Bibliei cu privire la botez și despre ceea ce înseamnă să te naști din nou. Dovada biblică pentru regenerarea babtismală constituie una dintre cele mai ușoare modalități pentru a demonstra că protestantismul nu este creștinătatea biblică. Această secțiune abordează multe versete; cuprinde răspunsuri la obiecții (de exemplu, cele legate de Efeseni 2:8-9); arată că Biblia învață că pruncii trebuie botezați și că botezul poate fi făcut prin scufundare sau prin turnare; și alte subiecte.

Biblia învață despre purgatoriu  Dovezi concludente că Biblia învață despre Purgatoriu.

Filioque (în curs de traducere)

Unde învață Biblia că Isus este Dumnezeu?

Sola scriptura dezmințită de Biblie

Câteva date despre Martin Luther, omul care a inventat “creștinătatea” protestantă (în curs de traducere)

Pentru a dovedi rapid că islamul este o religie falsă (în curs de traducere)

Contracepția este condamnată de Biblie

Care este Ziua de odihnă (Ziua Domnului)? Sâmbăta sau Duminica?  Acest articol dezminte punctul de vedere al adventiștilor de ziua a șaptea și baptiștilor de ziua a șaptea, care spun că ziua dedicată în mod special lui Dumnezeu, odihnei și închinării, este sâmbăta, nu duminica.

Pentru a dezminţi respingerea protestantă a învăţăturii catolice şi biblice despre celibat

Creează Dumnezeu răul? (Isaia 45:7)

Unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu acolo în mijlocul lor (Matei 18:20)