În afara Bisericii Catolice nu este Mântuire

Răspunsuri la toate obiecțiile importante despre tema botezului și mântuirii; Pronunțările papale cele mai importante despre aceste chestiuni; O istorie completă a controversei “botezului dorinței”; Obiecția “ignoranței invincibile”; etc.

carte_In_afara_Bisericii_Catolice_nu_este_mantuire

 Cartea completă în limba engleză poate fi găsită la acest link

 Cartea completă în limba spaniolă poate fi găsită la acest link

Introducere

1. Scaunul sfântului Petru despre În afara Bisericii nu este Mântuire.

2. Cheile sfântului Petru şi Credinţa sa, care nu poate greşi. Scaunul sfântului Petru pronunţă Adevărul pe care Cristos Însuşi l-a transmis. (în curs de traducere)

3. Trebuie să crezi dogma așa cum a fost odată declarată. (în curs de traducere)

4. Alţi Papi despre În afara Bisericii nu este Mântuire. (în curs de traducere)

5. Sacramentul Botezului este singura cale de a intra în sânul Bisericii. (în curs de traducere)

6. Unica Biserică a credincioşilor. (în curs de traducere)

7. Supunerea faţă de Biserică/suveranul pontif. (în curs de traducere)

8. Sacramentul Botezului este necesar pentru Mântuire. (în curs de traducere)

9. Apa este necesară pentru Botez iar versetul Ioan 3:5 trebuie înţeles la modul propriu (literalmente). (în curs de traducere)

10. Pruncii nu se pot mântui fără botez.(în curs de traducere)

11. Cei care mor în păcat strămoşesc sau în păcat de moarte ajung în Iad. (în curs de traducere)

12. Este un singur Botez, nu trei. (în curs de traducere)

13. Simbolul Atanasian. (în curs de traducere) (Nu este mântuire pentru cei care fac parte din islam, iudaism sau alte secte necatolice eretice sau schismatice; Învăţături Catolice specifice împotriva iudaismului; Învăţături Catolice specifice împotriva islamului; Învăţături Catolice specifice împotriva sectelor schismaticilor şi protestanţilor;  Cu privire la acei prunci botezaţi în mod valid de membri ai sectelor necatolice;)

14. Botezul dorinţei şi botezul sângelui– tradiţii eronate create de om. (în curs de traducere) (Părinții sunt unanimi de la început pe Botezul cu Apă; Nu toţi părinţii Bisericii au rămas mereu consecvenţi cu propria lor afirmaţie şi Tradiţia universală despre necesitatea absolută a Botezului Apei; Teoria botezului sângelui – o tradiţie creată de om; Două dintre primele declaraţii despre botezul sângelui; Sfinţi nebotezaţi? – Faptele Martirilor; Cei patruzeci de martiri din Sevastia; Sfânta Emerenţiana; Sfântul Alban şi garda lui convertită; Rezumat despre botezul sângelui; Botezuri miraculoase; Teoria botezului dorinţei –o tradiţie creată de om; Sf. Augustin; Sf. Ambrozie; Sf. Grigore Nazianz (Sf. Grigore Teologul); Sf. Grigore Nazianz şi Breviarul Roman; Sf. Ioan Chrysostom (Sf. Ioan Gură de Aur); Tradiţia Liturgică şi Tradiţia Apostolică de Înmormântare; Papa Sf. Siricius; Evul mediu; Sf. Bernard; Sf. Toma de Aquino; Conciliul Dogmatic din Viena (Franţa, 1311-1312); Sf. Toma de Aquino a respins teoria “ignoranţei invincibile”)

15. Papa sf. Leon cel Mare încheie dezbaterea (în curs de traducere) (Papa Leon cel Mare declară infailibil că apa botezului este inseparabilă de spiritul justificării -harul sfinţitor)

16. Obiecţii Majore (în curs de traducere) (Sesiunea 6,Capitolul 4a Conciliului Tridentin; Aut obişnuia să însemne “şi” în contextul Conciliilor; Un e-mail interesant cu privire la acest pasaj din Trent; Dogma, Papa Pius al IX-lea şi ignoranţa invincibilă; Cum rămâne cu Papa Pius al IX-lea?; Singulari Quadem (cuvântare adresată cardinalilor); Quanto Conficiamur Moerore; Teoria ignoranţei invincibile devine o erezie distrugătoare, ce vrea să șteargă necesitatea Credinţei Catolice peste tot în lume; Sf.Paul, pr.Francisco deVitoria, sf.Augustin şi sf. Prosper împotriva ignoranţei invincibile; Alţi Papi şi sfinţi împotriva ignoranţei invincibile; Papa Benedict al XIV-lea, Papa sf. Pius al X-lea, Papa Paul al III-lea, Papa Grigore cel Mare, pr. De Smet, Papa Pelagius I, etc. împotriva ignoranţei invincibile; Sfânta Scriptură împotriva ignoranţei invincibile, şi dovadă a imediatei răspândiri a Evangheliei în întreaga lume; Sf. Iustin Martirul, Faptele Apostolilor, epistolele sfântului Paul, sf. Irineu, sf. Clement, Tertulian, etc. despre imediata răspândire a Evangheliei; Faptele2:47: Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau; Dovezi primare în China şi în America de Nord şi de Sud; Mântuirea pentru “ignorantul invincibil” redusă la principiul său absurd; Isus Cristos împotriva ignoranţei invincibile; Obiecţia “interpretării private”

17. Alte obiecţii (în curs de traducere) (Catehismul Conciliului Tridentin; Ses. 7, Can. 4 despre Sacramente – de fapt dezminte teoria botezului dorinţei iar aceasta se poate vedea când se compară cu canoane dogmatice similare; Papa Inocenţiu al II-lea; Papa Inocenţiu al III-lea; Sf. Alfons de Liguori; Învăţătura Conciliului din Trent despre necesitatea Pocăinţei în comparaţie cu învăţătura sa despre necesitatea Botezului; Argumentul din tăcere; Codul de Drept Canonic din 1917; Argumentul că unora este imposibil să le fie administrat sacramentul Botezului; Erorile lui Michael Du Bay; Cum poate botezul dorinţei să fie contrar dogmei când …; Cornelius Centurionul; Hoţul cel bun şi Sfinţii Prunci Nevinovaţi; Erezia că “nu poţi judeca”; Erezia “obiectivă-subiectivă”; Obiecţia “în interior însă nu membru” a mons. Joseph Clifford Fenton; Bayside, Medjugorje şi alte false apariţii; Scapularul maro)

18. Erezia referitoare la Sufletul Bisericii. (în curs de traducere)

19.Teoria botezului dorinţei contra învăţăturii universale şi constante  a teologilor (în curs de traducere) (Tuas Libenter şi aşa-zisul consimţământ comun al teologilor; Tocmai teologii pe care îi menţionează le infirmă poziţia; Teologii sunt de acord în unanimitate că doar cei botezati cu apă fac parte din Biserică; Teologii definesc Biserica Catolică, în unanimitate, ca o uniune a Sacramentelor; Tradiţia universală despre botez afirmată până şi de catehismele eretice din zilele noastre; Catehismul Baltimore; Catehismul atribuit Papei sf. Pius al X-lea)

20. Exultate Deo de asemenea încheie dezbaterea. (în curs de traducere)

21. Noul Testament este clar cu privire la faptul că Sacramentul Botezului este indispensabil pentru Mântuire (în curs de traducere) ( Marea Comisie: Matei 28 şi Marcu 16; Romani 5 şi 6; 1 Corinteni 12:13; Galateni 3 – credinţa este botez; Tit 3:5 –prin Botez ne mântuim; Efeseni4:5; Faptele Apostolilor 2 şi prima predică papală; Faptele 16 – temnicerul şi toţi ai lui au fost botezaţi imediat; 1 Petru 3:20‐21 – Botezul cu apă şi arca)

22. Alte consideraţii biblice (în curs de traducere) (Botezul Domnului; Ioan3:5 în comparaţie cu Ioan 6:54)

23. Întregul adevărat har sfinţitor şi cauzele pentru starea de har sfinţitor (în curs de traducere) (Întregul adevărat har sfinţitor se conformează cu Sacramentele; Cauzele instrumentale și eficiente a justificării)

24. Catolicii trebuie să creadă şi să profeseze că întregul sistem sacramental este necesar pentru mântuire, de fide. (în curs de traducere)

25. Sf. Isaac Jogues şi sf. Francisc Xavier împotriva ignoranţei invincibile şi despre necesitatea Botezului. (în curs de traducere)

26. Cazul părintelui Feeney. (în curs de traducere)

27. Protocolul122/49 (Supremahaecsacra) (în curs de traducere)

28. Erezia înainte de Vatican II. (în curs de traducere)

29. Mystici Corporis. (în curs de traducere)

30. Papa Pius al XII-lea, părintele Feeney și dogma. (în curs de traducere)

31. Verdictul se află în: Boston deschide calea într-un masiv scandal preoţesc ce zguduie întreaga naţiune. (în curs de traducere)

32. Ereticii depun mărturie. (în curs de traducere)

33. Notă destinată celor care cred în botezul dorinţei. (în curs de traducere)

34. Rezultatul degenerat al ereziei împotriva acestei dogme. (în curs de traducere)

35. Atacuri recente. (în curs de traducere) (Erorile actualului Centru Sf. Benedict; Societatea Sf. Pius al X-lea; Împotriva Ereziilor; Scrisoare deschisă către catolicii confuzi; Bombe cu acţiune întârziată ale Conciliului Vatican II; Episcopul Fellay spune că hinduşii se pot mântui; Botezul dorinţei; Este feenismul catolic?; Societatea Sf. Pius al V-lea; CMRI -Congregatio Mariae Reginae Immaculatae- şi alţi preoţi)

36. Concluzie. (în curs de traducere)

Anexă (în curs de traducere) (Forma botezului; Profesiunea de Credinţă pentru cei ce se convertesc la Credinţa Catolică; Crezul apostolic)