Denominaţie (Forum)

 

Isus si Petru

Dumnezeu nu o să întrebe dacă ai fost catolic sau protestant sau participant la adunări non-denominaţionale, Există oameni mântuiţi & nemântuiţi din toate aceste grupuri, Dumnezeu va întreba dacă îl ai pe Isus ca mântuitor propriu pentru răscumpărarea prin jertfa sa de sânge de pe cruce pentru păcatele fiecărui om, De fapt Texas în comparaţie cu celelalte state are o populaţie mult mai mare de creştini adevăraţi decât majoritatea, deşi întreaga noastră ţară este în apostazie & văd Binecuvântarea scăzând asupra SUA Dumnezeu să vă binecuvânteze & aveţi dreptate despre Homosexualitate, E din Cauză că dumnezeu a fost Interzis în şcolile noastre acum liberale care respectă stabilirea doctrinelor Demonilor şi nu ale ADEVĂRULUI.

Viking

MHFM: Dimpotrivă, Dumnezeu a întemeiat o singură Biserică (Biserica Catolică) şi a spus că dacă nu asculţi de ea eşti ca un păgân (Mt. 18:17). Denominaţiile protestante resping adevăruri de bază ale Creştinătăţii. Nu sunt creştine. Consultaţi secţiunea despre dezminţirea protestantismului şi Biblia dovedeşte învăţăturile Bisericii Catolice.

Engleză
http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/bible/

Română
https://www.bisericacatolica.org/dovezi-biblice-pentru-catolicism