Ereziile documentului conciliului Vatican II Ad Gentes Decret privind activitatea misionară a Bisericii

 

Deloc surprinzător, găsim erezie şi în Decretul privind activitatea misionară Vatican II.

 Documentul Vatican II, Ad Gentes # 6: “Într-adevăr, Biserica, deşi cuprinde în sine totalitatea, plinătatea mijloacelor de mântuire, nu acţionează şi nu poate acţiona întotdeauna şi imediat cu toate mijloacele sale; ea cunoaşte în acţiunea sa începuturi şi trepte prin care se străduieşte să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu; mai mult, uneori, după începuturi fericite, este silită să deplângă un regres, sau cel puţin să zăbovească într-o stare de neîmplinire şi insuficienţă.”90

Vatican II susţine că Biserica catolică este insuficientă ca mijloc de mântuire.  Aceasta este o negare a dogmei În afara Bisericii nu este mântuire.  Fiindcă nu este mântuire în afara Bisericii (dogmă), aceasta înseamnă în mod necesar că Biserica este suficientă pentru mântuirea omului!

Papa Inocenţiu al III-lea, Eius exemplo, 18 Dec. 1208: “Cu inima credem şi cu gura mărturisim unica Biserică, nu a ereticilor, ci Sfânta Biserică romană, catolică, şi apostolică, în afara căreia credem că nimeni nu se poate mântui.”91

Papa Clement al VI-lea, Super quibusdam, 20 Sep. 1351: “În al doilea rând, întrebăm dacă voi şi armenii supuşi vouă credeţi faptul că cei călători în afara credinţei acestei Biserici, şi în afara supunerii faţă de papa Romei, nu pot în cele din urmă să se mântuiască.”92

 Documentul Vatican II, Ad Gentes # 29: “Împreună cu Secretariatul pentru unitatea creştinilor, trebuie să caute căile şi mijloacele de a stabili şi organiza colaborarea frăţească cu iniţiativele misionare ale altor comunităţi creştine şi buna înţelegere cu acestea, pentru a elimina pe cât posibil scandalul dezbinării.”93

Ad Gentes 29 învaţă că trebuie lucrat împreună cu sectele protestante în iniţiativele lor misionare.  Aceasta înseamnă că Vatican II consideră o convertire la protestantism ca fiind o convertire adevărată.  Învăţătura Vatican II este erezie.  Nu este mântuire în afara Bisericii catolice.  O convertire la protestantism nu este o convertire adevărată.

Papa Leon al X-lea, Al Cincilea Conciliu de la Lateran, Sesiunea 8, 19 Dec. 1513: “Şi deoarece adevărul nu poate contrazice adevărul, definim că fiecare declaraţie contrară adevărului luminat al Credinţei este total falsă şi interzicem cu stricteţe ca să fie permis cuiva să înveţe altfel.  Decretăm că toţi cei care se agaţă de acest gen de declaraţii eronate, propagând astfel erezii care sunt pe deplin condamnate, trebuie evitaţi în orice mod şi pedepsiţi ca fiind eretici şi necredincioşi detestabili care subminează Credinţa catolică.”94

Înapoi la fișierul principal despre Vatican II

__________________________

90 Conciliul Ecumenic Vatican II, Editura ARCB, Bucureşti – 1999, p. 292.
91 Denzinger 423, ediţie în engleză.
92 Denzinger 570b, ediţie în engleză.
93 Conciliul Ecumenic Vatican II, Editura ARCB, Bucureşti – 1999, p. 315.
94 Decrees of the Ecumenical Councils, ediţie în engleză, vol. 1, p. 605-606.