Obiecția 18): Conciliul de la Constance a condamnat ideea că: un eretic încetează să fie papă

Erori ale lui John Hus, Condamnate de Conciliul din Constance: “#20. Dacă papa este rău și mai ales dacă el este cunoscut dinainte (ca netrebnic), atunci la fel ca Iuda, apostolul, el este al diavolului, un hoț, și un fiu al pierzării, și nu este capul sfintei Biserici militante, căci nu este membru al ei.”126 Condamnat

Răspuns:  Nu. Conciliul de la Constance nu a condamnat în vreun fel ideea: un eretic încetează să fie papă. Această obiecție este o înțelegere greșită gravă a acestei propoziții. După cum se vede mai sus foarte clar, conciliul a condamnat ceva semnificativ diferit. A condamnat propoziția că: un om rău încetează să fie capul Bisericii căci nu este membru al ei. Propoziția ereticului Hus afirmă corect că cineva care nu este membru al Bisericii nu poate fi capul Bisericii, dar cade în greșeală spunând că papa încetează să fie membru dacă este “rău”.

Papa Pius al XII-lea, Mystici Corporis Christi (# 23), 29 Iun. 1943: Căci nu fiecare păcat, oricât de grav ar fi, este de proprie natură să separe un om de Trupul Bisericii, precum face schisma sau erezia sau apostazia.”127

Un papă care este doar rău nu încetează să fie papă, însă un eretic sau schismatic da.  Aceasta este deoarece erezia și schisma și apostazia separă persoana de Biserică, însă alte păcate (oricât de grave sau rele sunt) nu separă. Așadar, putem vedea clar că ceea ce este condamnat este ideea că răutatea separă persoana de Biserică. Nu este condamnat adevărul că un eretic încetează să fie papă. De fapt, multe dintre celelalte propoziții al lui John Hus care au fost condamnate de Conciliul din Constance repetă în diferite feluri ideea falsă exprimată mai sus: că cei (doar) răi sunt separați de Biserică.128

Sf. Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Cartea II, Cap. 30: “Acest principiu este foarte sigur. Necreştinul nu poate în vreun fel să fie papă, precum şi însuşi Caietan recunoaşte (ib. c. 26). Motivul pentru aceasta e că nu poate fi capul la ceva din care nu face parte; cel care nu este creştin nu este membru al Bisericii, iar ereticul-formal nu este creştin, după cum învaţă clar şi sf. Ciprian (lib. 4, epist. 2), sf. Atanasie (Scr. 2 cont. Arian.), sf. Augustin (lib. De great. Christ. cap. 20), sf. Ieronim (contra Lucifer.) şi alţii; aşadar ereticul-formal nu poate fi papă.”

Înapoi la secțiunea principală despre răspunsuri

___________________________

126 Denzinger 646, ediţie în engleză.
127 The Papal Encyclicals, ediţie în engleză, Vol. 4 (1939-1958), p. 41.
128 Denzinger 627 ff, ediţie în engleză.