Obiecția 17): Atât Codul de drept canonic din 1917 cât și cel din 1983 învață că este necesară o declarație emisă, pentru ca cineva să-și piardă funcția din cauza ereziei

 Chris Ferrara, A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, Part II, The Remnant, 30 Sep. 2005, p. 18: “Într-adevăr, atât codul de drept canonic din 1917 cât și cel din 1983 prevăd că nimeni nu poate insista că o funcție ecleziastică a fost pierdută datorită ereziei, decât dacă acest lucru a fost stabilit de o declarație a autorității competente.”123

Răspuns: Această afirmație este pur și simplu o minciună. Doar codul eretic și nevalid din 1983 al lui Ioan Paul al II-lea spune că o asemenea declarație este necesară, în canonul 194.1-3. Codul din 1917 spune exact opusul. Canonul paralel din Codul de drept canonic din 1917 este canonul 188. Canonul 188 al Codului din 1917 nu conține această prevedere, ci simplu declară că un cleric care “s-a depărtat în mod public de credinţă” (188 § 4) își pierde funcția tocmai prin acel fapt “fără vreo declaraţie”.

Canonul 188.4, Codul de Drept Canonic din 1917: “Sunt anumite cauze care provoacă demisia tacită (subînţeleasă) de la o funcţie, demisie care este acceptată anticipat prin acţiunea legii, şi astfel este validă fără vreo declaraţie.  Aceste cauze sunt… (4) dacă s-a depărtat în mod public de credinţă.”124

A se observa așadar, Codul din 1917 nu spune nimic despre a fi necesară o declarație; spune exact opusul – “fără vreo declaraţie”! Când se compară cele două canoane, de vede diferența clară.

 Canonul 194.1-3, Codul de drept canonic din 1983 al lui Ioan Paul al II-lea: “Este înlăturat ipso iure dintr-un oficiu ecleziastic … 2- cine a abandonat în mod public credinţa catolică sau comuniunea cu Biserica… Înlăturarea prevăzută la nr. 2 şi 3 poate fi solicitată numai dacă se constată despre ea în urma unei declaraţii a autorităţii competente.”125

Probabil din aceaastă cauză Ferrara nu oferă nicio trimitere la Codul din 1917 în notele sale de subsol; el oferă trimitere doar la codul din 1983. Deci, avem de-a face cu încă o falsitate flagrantă de la Ferrara.

Înapoi la secțiunea principală despre răspunsuri

___________________________

123 Chris Ferrara, ”A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, ediţie în engleză, Part II,” The Remnant, 30 Sep. 2005, p. 18.
124 The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law, ediţie în engleză, translated by Dr. Edward Von Peters, p. 83.
125 Codul de Drept Canonic[1983], Ed. Sapientia, Iaşi – 2004, Can. 194.1-3.