Informații importante

Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică după Vatican II (The Truth about What Really Happened to the Catholic Church after Vatican II) autori: fratele Michael Dimond şi de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery) www.vaticancatholic.com

 adevarul despre ca s-a intamplat cu Biserica Catolica dupa conciliul Vatican II

adevarul despre ca s-a intamplat cu Biserica Catolica dupa conciliul Vatican II


Bazată pe învăţătura infailibilă a papilor catolici (Magisteriu), sfânta Scriptură şi Tradiţia catolică, această carte apără Credinţa Catolică şi Biserica Catolică. Cu dovezi incontestabile şi documentaţie de netăgăduit (inclusiv peste 1700 de trimiteri), această carte demonstrează ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica catolică după Vatican II, şi conţine cea mai completă demascare a apostaziei de după Vatican II făcută vreodată.

► Veţi afla că în istoria catolică au fost 260 de papi şi peste 40 de antipapi (i.e. falşi papi care au pretins să fie papi adevăraţi însă nu erau, unii dintre ei instalându-se pentru o perioadă de timp chiar la Roma).

► Veţi afla că o apostazie în Roma a fost prezisă să aibă loc în zilele de pe urmă.

► Veţi afla ceea ce Biserica catolică învaţă cu privire la eretici: ereticii pierd fără vreo declaraţie orice funcţie ei deţin sau pretind că deţin în Biserica catolică (inclusiv funcţia de papă) dacă se depărtează de Credinţa catolică.

► Veţi afla ceea ce Biserica catolică învaţă cu privire la religiile necatolice, şi ceea ce s-a învăţat după Vatican II despre religiile necatolice.

► Veţi afla că apariţia unei contra-Biserici în zilele de pe urmă – o sectă contrafăcută menită să înşele şi să piardă pe catolici în timpul Marii Apostazii – a fost prezisă de Isus Cristos, de Maica lui Dumnezeu în timpul apariţiei sale din 1846 de la La Salette (Franţa), şi alte profeţii catolice, inclusiv de papa Leon al XIII-lea.

► Veţi afla că “Biserica” ce a apărut după Vatican II este fără îndoială o contra-Biserică – cu noi învăţături, noi practici, antipapi eretici-formal şi o nouă liturghie, toate fiind contrare învăţăturii Bisericii catolice.

► Învăţăturile false şi eretice ale acestei contra-Biserici şi a antipapilor ei sunt demascate şi dezminţite în detaliu mare în această lucrare. Cartea conţine:

● Cea mai puternică demascare a ereziilor din documentele Conciliului Vatican II (1962-1965) care a fost făcută     vreodată…

● Cea mai puternică demascare a ereziilor lui Ioan al XXIII-lea, Paul al VI-lea, Ioan Paul I, Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea de până acum, inclusiv despre şocantele acţiuni ale “ecumenismului” interreligios…

● O examinare detaliată a revoluţiei liturgice (schimbarea liturghiei şi sacramentelor după Vatican II), şi de ce multe din noile sacramente (inclusiv noua liturghie) sunt invalide, după cum arată învăţătura catolică sacramentală…

● Răspunsuri la fiecare obiecţie majoră adusă de cei care spun că aceste concluzii prezentate în carte nu sunt conforme cu învăţătura catolică despre papalitate sau despre indefectibilitatea Bisericii catolice…

● O viguroasă demascare a roadelor rele care au venit de la Vatican II, acestea fiind grăitoare în privinţa adevărului despre ce s-a întâmplat după Vatican II, inclusiv urâciosul scandal sexual preoţesc (şi de ce a apărut), scandalul despre primirea la împărtăşire a politicienilor care promovează avortul, urâcioasa stare a seminariilor şi ordinelor călugăreşti, fiascoul anulărilor, unirea “Bisericii” care a apărut după Vatican II cu toate culturile păgâne, apostazia ierarhiei de după Vatican II, şi multe altele

● Această carte vorbeşte în detaliu despre multe dintre chestiunile aduse în discuţie de diferite grupuri catolice tradiţionale care în mod corect au concluzionat că Vatican II a produs apostazia, însă trag concluzii diferite.

Cartea este bazată pe ani de cercetări intense, inclusiv: un studiu al fiecărei enciclice papale din 1740 (anul când forma modernă de enciclică a fost introdusă), un studiu al decretelor tuturor conciliilor ecumenice din istoria Bisericii şi a altor bule papale, cercetarea fiecărei publicaţii a ziarului săptămânal al Vaticanului din 4 aprilie 1968 până în prezent, un studiu intens al istoriei catolice, şi multe altele. Niciun catolic nu-şi poate permite să nu citească această lucrare monumentală.

(658 pagini)

Biblia dovedeşte învăţăturile Bisericii Catolice (The Bible proves the Teachings of the Catholic Church) de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery)

 Biblia dovedeste invataturile Bisericii Catolice

Biblia dovedeste invataturile Bisericii Catolice

În această carte se va vedea că:

● Biblia fără îndoială învaţă că trupul şi sângele lui Isus sunt prezente în Euharistia adevărată, aşa cum Biserica catolică a învăţat dintotdeauna

● Biblia învaţă doctrinele catolice despre Maria, inclusiv Neprihănita Zămislire (concepţia fără păcat), virginitatea sa perpetuă şi înălţarea cu trupul la cer; şi că ea este chivotul Noului Legământ

● Biblia învaţă că Isus l-a făcut pe sf. Petru primul papă, prim-ministrul sau guvernatorul Bisericii Sale

● Biblia învaţă în mod repetat că omul nu este justificat (nu are starea de har sfinţitor) doar prin credinţă, ci că faptele omului (păcate), pe lângă credinţă, determină dacă omul are starea de har sfinţitor şi mântuirea

● Biblia învaţă în mod repetat că este posibil ca un credincios adevărat, prin păcat, să se depărteze de credinţă sau să piardă starea de har sfinţitor; multe pasaje dezmint răspândita idee de “securitate veşnică” sau “odată mântuit pentru totdeauna mântuit”

● nenumăraţi oameni au interpretat complet greşit o mână de versete biblice şi le-au folosit să construiască o falsă părere despre starea de har sfinţitor/mântuire, părere ce contrazice întreaga învăţătură a lui Isus şi a Bibliei

● Biblia învaţă că Isus a întemeiat spovada făcută la preoţi, şi a dat apostolilor puterea de a ierta păcatele

● Biblia învaţă că oamenii sfinţi fac demersuri pe lângă Dumnezeu (atât pe pământ cât şi după moarte), şi că mijlocirea lor poate influenţa modul în care Dumnezeu va trata pe alţi oameni

● Biblia învaţă că îngerii şi sfinţii joacă un rol important în mântuirea oamenilor, şi că atât îngerii cât şi sfinţii mijlocesc şi pot fi invocaţi (se pot face rugăciuni către ei) pentru a obţine haruri de la Dumnezeu

● Biblia învaţă că statuile/imaginile figurilor cereşti nu sunt interzise, ci au fost de fapt poruncite pentru templul lui Dumnezeu; şi că relicvele oamenilor sfinţi erau venerate şi miraculoase chiar

● Biblia învaţă că apa Botezului înlătură păcatele, dă starea de har sfinţitor, şi este necesară pentru mântuire

● Biblia învaţă despre purgatoriu

● Biblia învaţă că, pe lângă Scriptură, trebuie de asemenea crezut în sfânta Tradiţie şi în Biserică; şi că sfânta Tradiţie de asemenea este “cuvântul lui Dumnezeu” -dezminţind sola scriptura

● părinţii Bisericii (i.e., acei scriitori creştini timpurii care au primit tradiţia de la apostoli) au crezut în învăţătura catolică

● o înţelegere mai detaliată a Bibliei corectează multe înţelegeri greşite pe care oamenii le au cu privire la o varietate de chestiuni ce au legătură cu Credinţa catolică şi Biblia

● Martin Luther (1483-1546), primul protestant identificabil şi precursorul tuturor denominaţiilor necatolice a ajuns la părerile sale mai târziu decât s-ar crede; şi că Luther încă profesa să fie catolic pe data considerată de majoritatea în ziua de azi, începutul “reformei” protestante

● Martin Luther a “descoperit” şi a inventat doctrinele sale cu ziua; şi multe altele…

Această carte conţine toate informaţiile necesare pentru a dovedi chiar din Biblie că Biserica catolică este unica Biserică creştină adevărată. Cartea conţine dovezi amănunţite, argumente şi răspunsuri la obiecţii în ceea ce priveşte cele mai importante subiecte.

(125 pagini)

În afara Bisericii Catolice, categoric nu este Mântuire (Outside the Catholic Church There is Absolutely No Salvation) de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery)

In afara Bisericii Catolice nu exista mantuireIn afara Bisericii Catolice nu exista mantuire

De departe cea mai bună și mai în profunzime carte care a fost scrisă despre învățătura infailibilă a Bisericii catolice privind necesitatea Credinței catolice și a sacramentului Botezului pentru mântuire” (afirmaţie a multora care au citit-o)

În această carte:

Introducere

1.     Scaunul sfântului Petru despre În afara Bisericii nu este Mântuire

2.     Cheile sfântului Petru şi Credinţa sa, care nu poate greşi

3.     Trebuie să crezi dogma așa cum a fost odată declarată

4.     Alţi papi despre În afara Bisericii nu este Mântuire

5.     Botezul este singura cale de a intra în sânul Bisericii

6.     Unica Biserică a credincioşilor

7.     Supunerea faţă de Biserică/suveranul pontif

8.     Sacramentul Botezului este necesar pentru Mântuire

9.     Apa este necesară pentru Botez şi Ioan 3:5 trebuie înţeles la modul propriu (literalmente)

10.  Pruncii nu se pot mântui fără botez

11.  Cei care mor în păcat strămoşesc sau în păcat de moarte ajung în iad

12.  Este un singur Botez, nu trei

13.  Simbolul Atanasian

14.  Botezul dorinţei şi botezul sângelui – tradiţii eronate create de om

15.  Papa sfânt Leon cel Mare încheie dezbaterea

16.  Obiecţii Majore – Sesiunea 6, Capitolul 4 a Conciliului Tridentin; Dogma, Papa Pius al IX-lea şi ignoranţa invincibilă; Obiecţia “interpretării private”

17.  Alte obiecţii

18.  Erezia referitoare la Sufletul Bisericii

19.  Botezul dorinţei contra învăţăturii universale şi constante a teologilor

20.  Exultate Deo de asemenea încheie dezbaterea

21.  Noul Testament este clar cu privire la faptul că sacramentul Botezului este indispensabil pentru Mântuire

22.  Alte consideraţii biblice

23.  Întregul adevărat har sfinţitor şi cauzele pentru starea de har sfinţitor

24.  Catolicii trebuie să creadă şi să profeseze că întregul sistem sacramental este necesar pentru mântuire (de fide)

25.  Sf. Isaac Jogues şi sf. Francisc Xavier împotriva ignoranţei invincibile şi despre necesitatea Botezului

26.  Cazul părintelui Feeney

27.  Protocolul 122/49

28.  Erezia înainte de Vatican II

29.  Mystici Corporis

30.  Papa Pius al XII-lea, părintele Feeney si dogma

31.  Verdictul se află în: Boston deschide calea într-un masiv scandal preoţesc ce zguduie întreaga naţiune

32.  Ereticii depun mărturie

33.  Notă destinată celor care cred în botezul dorinţei

34.  Rezultatul degenerat al ereziei împotriva acestei dogme

35.  Atacuri recente (SSPX, etc.)

36.   Concluzie

(335 pagini)

 

Padre Pio: un preot catolic care a lucrat minuniși a purtat rănile lui Isus Cristos pe trupul său

Padre Pio: un preot catolic care a lucrat minuni și a purtat rănile lui Isus Cristos pe trupul său

Această carte descrie viața sfântă a lui Padre Pio, un preot italian care a trăit în secolul 20. Viața și minunile sale demonstrează adevărul religiei catolice.

       Evenimentul primirii stigmatelor

       Copilăria lui Padre Pio

       Spovezi

       Padre Pio despre moda zilelor noastre

       Despre păcate de necurăție

       Influența lui Padre Pio cu oamenii

       Padre Pio redă vederea orbilor

       O fată fără pupile vede!

       Povestiri personale

       Bilocația

       Padre Pio este văzut în aer

       Despre relația sa cu îngerii

       Padre Pio despre Diavol

       Chinurile uimitoare suferite de Padre Pio din cauza demonilor

       Suferințele lui Padre Pio

       Padre Pio vroia să fie misionar

       Mâncarea și somnul

       Rugăciunea și Padre Pio

       Padre Pio despre Preasfânta Fecioară și Rozariu

       Padre Pio despre Rozariu ca armă

       Alte viziuni date lui Padre Pio

       Padre Pio și Purgatoriul

       Raiul

       Padre Pio nu știa totul

       Despre: Biserică, ordinul lui, dreptatea lui Dumnezeu, lume, și sufletele osândite la Iad

       Padre Pio despre necesitatea Credinței catolice, despre necesitatea lucrărilor prin credință; și despre alte religii și secte

       Despre lectură spirituală

       Despre oameni care caută extraordinarul

       Padre Pio despre drumul spre Rai și despre cât de puțini se mântuiesc

       Padre Pio despre Credință

       Padre Pio despre a face doar voia Domnului

       Padre Pio despre lume

       Padre Pio despre mândrie

       Padre Pio despre Liturghie

       Padre Pio despre primirea Sfintei Împărtășanii

       Devoțiuni speciale ale lui Padre Pio

       Padre Pio despre căsătorie

       Sfârșitul vieții lui Padre Pio

 

 

 

OZN-uri: Activitate Demonică și Farse Elaborate Menite să Înșele Omenirea

 

OZN-uri: Activitate Demonică și Farse Elaborate Menite să Înșele Omenirea

 

CARTEA DESPRE OZN-URI CARE TREBUIE CITITĂ

 

Aflați că:

◦ OZN-urile sunt un fenomen spiritual demonic

◦ Cele mai interesante date despre OZN-uri

◦ De ce OZN-urile nu pot fi aeronave materiale ale unor civilizații extraterestre

◦ Ceea ce experții de top la nivel mondial în domeniul OZN-urilor au concluzionat despre OZN-uri

◦ Imposibilitatea ca extratereștrii să călătorească prin spațiu în obiecte zburătoare către planeta Pământ

◦ Paralelele uimitoare între răpirile extraterestre OZN și posesia demonică

 

De asemenea, se vorbește despre cazuri celebre de răpiri “extraterestre”; Roswelt; Majestic 12; oamenii în negru; filmul cu autopsia extratereștrilor; aria 51; mutilarea bovinelor; pistele extraterestre  de aterizare; cercurile din lanuri; și altele…

 

Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică după Vatican II

 

Biblia dovedeşte învăţăturile Bisericii Catolice

 

În afara Bisericii Catolice, categoric nu este Mântuire