Biblia despre contracepție

 

 

Majoritatea celor care se consideră creștini apelează la contracepție. Aceasta este foarte grav, căci Biblia condamnă contracepția.

Cel mai bun exemplu este povestea lui Onan, în Geneza 38. Fratele lui Onan se numea Ir. Ir a murit, iar Tamara, soția lui, a rămas văduvă. Lui Onan i s-a spus să se căsătorească cu Tamara -văduva fratelui- și să-i ridice urmași acestuia. Acesta era obiceiul în acea vreme.

Onan s-a căsătorit cu Tamara și s-a culcat cu ea, dar a vărsat sămânța jos, ca Tamara să nu rămână însărcinată. De aceea, Dumnezeu l-a omorât pe Onan. Acesta este singurul loc din Biblie unde citim că cineva a apelat de fapt la contracepție. Contracepția este un rău grav în ochii lui Dumnezeu, iar Onan a fost omorât din cauza răului făcut.

Însă mulți oameni, necatolici și mulți falși-catolici, au încercat să aducă scuze pentru această poveste. Ei spun că Onan nu a fost omorât pentru că a apelat la contracepție, ci pentru alte motive. Vom explica de ce aceste argumente sunt false.

Onan s-a căsătorit cu Tamara (văduva fratelui său) pentru că era parte din obiceiul leviratului al căsătoriei. Acest obicei străvechi a fost mai târziu încorporat în legea Mozaică, după cum citim în Deuteronom 25:5.

“De vor trăi frații împreună și unul dintre ei va muri, fără să aibă fiu, femeia celui mort să nu se mărite în altă parte după străin, ci cumnatul ei să intre la ea, să și-o ia soție și să trăiască cu ea.”

Scopul acestei legi era ca numele fratelui mort (în acest caz Ir) să fie dus mai departe prin fiul născut din văduva lui. Pentru că Ir a murit fără să aibă fiu, nu avea cine să-i moștenească numele și averea. Luând-o pe Tamara (vãduva lui Ir) de soție și având fiu cu ea, Onan ar fi făcut ca numele lui Ir să continue prin fiul născut din Tamara, chiar dacă acel copil ar fi fost născut prin Onan. Conform obiceiului, Iuda (tatăl lui Onan) i-a spus aceasta:

Geneza 38:8 – “Atunci a zis Iuda către Onan: ‘Intră la femeia fratelui tău, însoară-te cu ea, în puterea leviratului, și ridică urmași fratelui tău!'”

Dar în Geneza 38:9-10 citim –

“Știind însă Onan că nu vor fi urmașii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui său, el vărsa sămânța jos, ca să nu ridice urmași fratelui său. Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu și l-a omorât și pe acesta.”

Unele traduceri spun că ceea ce a făcut el era “netrebnic” sau “urâciune” înaintea lui Dumnezeu.

Primul argument adus de cei care apără contracepția este că Onan nu a fost omorât pentru că a vărsat sămânța jos (Coitus interruptus) ci pentru că nu a îndeplinit obiceiul leviratului al căsătoriei. Adică, ei pretind că Onan nu a fost ucis pentru că a folosit contracepție vărsând sămânța jos, ci pentru că nu și-a îndeplinit datoria față de frate. Însă argumentul lor este fals, și este combătut de faptul că pedeapsa înregistrată în Deuteronom 25 pentru neaplicarea obiceiului leviratului, pentru refuzarea datoriei față de frate, nu era moartea ci doar o mică umilire.

Deuteronom 25:7-10 -“Iar dacă el nu va voi să ia pe cumnata sa, aceasta să meargă la poarta cetății, înaintea bătrânilor și să zică: ‘Cumnatul meu nu vrea să păstreze numele fratelui său în Israel, nevrând să se căsătorească cu mine.’ Iar bătrânii cetății lui să-l cheme și să-l sfătuiască și, dacă el se va ridica și va zice: ‘Nu vreau s-o iau’, Atunci cumnata lui să se ducă la el acolo, în fața bătrânilor, să-i dezlege sandaua din picior, să-l scuipe în obraz și să zică: ‘Așa se cuvine omului care nu vrea să zidească fratelui său casă în Israel’. Și casa acestuia se va numi în Israel casa desculțului.”

Deci pedeapsa pentru nerespectarea obiceiului leviratului era doar o mică umilire. Femeia dezlega sandaua pârâtului, îl scuipa în față și îl umilea în fața comunității. Omul era considerat de proastă reputație, însă nu era ucis.

În Geneza 38 Onan e ucis pentru că a făcut ceva ce omul descris în Deuteronom 25 nu a fãcut. Onan a vărsat sămânța jos, a îndeplinit actul sexual într-o formă nenaturală, a folosit contracepție iar Dumnezeu l-a omorât pentru aceasta. Acest lucru e confirmat de faptul că Onan a fost ucis de Dumnezeu pentru fapta sa înainte ca legea Mozaică să fie întemeiată. Adică, obiceiul leviratului, potrivit căruia un frate se căsătorește cu văduva fratelui său și ridică urmași acestuia, era doar un obicei pe vremea lui Onan. Acest obicei încă nu era încorporat în legile lui Israel.

Deci, să ne gândim cu atenție: potrivit apărătorilor contracepției, Dumnezeu l-a ucis pe Onan nu pentru contracepție ci pentru încălcarea unui lucru care era doar un obicei de căsătorie. Însă, când același obicei a fost încorporat oficial în legea lui Moise, cei care o încălcau erau doar umiliți, nu uciși. De ce ar fi pedeapsa pentru încălcarea unui obicei de căsătorie mai severă (aducând moartea) pe timpul lui Onan, înainte ca obiceiul să fie lege, și mai puțin severă după ce legea lui Moise a omologat obiceiul? Argumentul lor nu are sens!

Nu are sens, deoarece, Onan nu a fost omorât pentru că nu a îndeplinit obiceiul leviratului. Onan a fost ucis în Geneza 38 pentru că a apelat la contraceție, pentru că a vărsat sămânța jos, pentru actul sexual nenatural pe care l-a făcut. Aceasta e ceva ce omul din Deuteronom 25 nu a făcut. Omul din Deuteronom 25 a refuzat să o ia de soție pe văduva fratelui său, deci ambii (Onan și omul din Deuteronom 25) nu au îndeplinit obiceiul leviratului, însă doar unul varsă sămânța jos (doar Onan). De aceea Onan a fost ucis iar omul din Deuteronom 25 nu.

Altă obiecție adusă de apărătorii contracepției este că Onan a fost ucis pentru că nu a ascultat de tatăl său, Iuda, care i-a spus să o ia de soție pe văduva fratelui său și să ridice urmași fratelui. Însă, precum Geneza 2:24 spune:

“Va lăsa omul pe tată și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.”

După ce și-a luat soție, Onan nu mai era obligat să respecte toate dorințele tatălui său, și astfel nu ar fi fost omorât pentru că nu și-a ascultat tatăl, care i-a spus să ridice urmași fratelui.

De fapt, neridicând urmași fratelui său, omul din Deuteronom 25 nu l-a ascultat pe Moise, legile lui Israel care erau în vigoare atunci, practica comunității, și voința multor părinți care respectau acele legi, însă nu a fost ucis, deci această obiecție este falsă.

Alt punct de importanță extremă care deslușește și mai mult adevăratul înțeles al acestui pasaj din Geneza 38, este acesta: Dacă Onan a fost ucis doar pentru egoismul său, sau lipsa de caritate, pentru că nu și-a făcut datoria față de fratele său, după cum apărătorii contracepției spun frecvent, atunci a fost omorât pentru ce nu a făcut, și nu pentru ce a făcut, însă Scriptura spune că Onan a fost ucis tocmai pentru ce a făcut, nu pentru ce nu a făcut.

Geneza 38:9-10 – “Când intra la femeia fratelui său, el vărsa sămânța jos, ca să nu ridice urmași fratelui său. Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu și l-a omorât și pe acesta.”

Descriind actul sexual al lui Onan în mod ilustrativ, textul oferă încă un indiciu despre motivul pentru care Onan a fost omorât. Dacă Onan pur și simplu nu îndeplinea obligația față de fratele său iar actul sexual pe care l-a făcut era indiferent, de ce textul sacru ar include o descriere ilustrativă a actului lui Onan (că și-a vărsat sămânța jos)? Textul oferă această descriere detaliată a actului sexual pentru că acel act era tocmai motivul condamnării lui Onan. Dacă acesta n-ar fi fost motivul condamnării sale, detaliile n-ar fi fost necesare. În schimb, textul sacru ar fi indicat pur și simplu că lui Onan nu i-a păsat de fratele său, sau pur și simplu că nu i-a ridicat urmași. Nu ar fi fost nevoie să se menționeze irosirea seminței jos.

Ținând cont de toate aceastea, nu încape îndoială că păcatul lui Onan a fost contracepția, vărsarea seminței jos, un act sexual nenatural.

Aceasta desigur are aplicații asupra altor forme de contracepție și altor acte sexuale nenaturale care de asemenea sunt condamnate în Biblie, precum homosexualitatea și masturbarea.

De-a lungul istoriei creștine s-a recunoscut că practica contracepției este rea și condamnată de Dumnezeu în Biblie. Părinții Bisericii au condamnat dur contracepția. Ei au condamnat irosirea seminței și au recunoscut că păcatul lui Onan acesta era. Biserica Catolică a învățat dintotdeauna că este un rău contracepția, și că Onan pentru aceasta a fost condamnat.

În enciclica sa din 1930 papa Pius al XI-lea a declarat solemn că orice folosire a căsătoriei exercitată în așa fel încât actul nupțial este impiedicat în mod intenționat de la puterea sa naturală de a genera viață este o ofensă împotriva legii lui Dumnezeu și a naturii, iar cei care fac aceasta poartă vina unui păcat grav. A învățat și că Onan a fost omorât din cauza acestui păcat; și că principalul scop al actului nupțial (procrearea) nu trebuie subordonat altor lucruri. Această subordonare apare în toate formele de contracepție.

Interesant e și ceea ce Dumnezeu a spus lui Ieremia. După cum scoate în evidență și Charles Provan în cartea “Biblia și contracepția”: “Când Dumnezeu a spus lui Ieremia să nu aibă copii în Palestina datorită viitoarei invazii babiloniene, l-a instruit să nu se căsătorească, lucru care nu ar avea sens dacă Dumnezeu ar permite sexul intenționat-neprocreator în căsătorie”.

Sunt mai multe motive pentru care Dumnezeu condamnă contracepția.

1. Contrazice scopul principal întemeiat pentru actul căsătoriei – adică procrearea.
2. În Scriptură copiii sunt clar considerați a fi o binecuvântare, în timp ce lipsa copiilor este adesea o pedeapsă.

Exod 23:25-26 – “Să slujești numai Domnului Dumnezeului tău și El va binecuvânta pâinea și apa ta și voi abate bolile de la voi. În fața ta nu va fi femeie care să nască înainte de vreme sau stearpă.

Osea 9:11 – “Gloria lui Efraim va zbura ca o pasăre; și nu vor mai fi nici nașteri, nici sarcini, nici zămisliri.”

3. Scriptura învață clar că Dumnezeu este cel care deschide și închide pântecele.

Geneza 20:18 – “Căci Domnul lovise cu stârpiciune toată casa lui Abimelec, pentru Sarra, femeia lui Avraam.”

Geneza 29:31 – “Văzând însă Domnul Dumnezeu că Lia era disprețuită, a deschis pântecele ei, iar Rahila fu stearpă.”

Geneza 30:1-2 – “Iar Rahila, văzând că ea n-a născut lui Iacov niciun fiu, a prins pizmă pe sora sa și a zis lui Iacov: ‘Dă-mi copii, iar de nu, voi muri’. Mâniindu-se însp Iacov pe Rahila, i-a zis: ‘Sunt eu Dumnezeu, Care a stârpit rodul pântecelui tău?'”

Geneza 30:22 – “Dar și-a adus aminte Dumnezeu și de Rahila și a auzit-o Dumnezeu și i-a deschis pântecele.”

Deuteronom 1:10) – “Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit …”

1 Samuel 2:21 – “Domnul a cercetat pe Ana și ea a zămislit și a mai născut trei băieți și două fete.”

În 1 Cronici 25:5 citim că Dumnezeu a dat 14 fii și 3 fiice lui Heman.

Este adevăr al revelației divine că Dumnezeu deschide și închide pântecele. Astfel, a evita intenționat copii, așa cum fac oamenii când apelează la contracepție (artificială sau alte așa-zise “căi naturale de contracepție”) înseamnă a păcătui direct împotriva lui Dumnezeu. Înseamnă să impui voința ta deasupra lui Dumnezeu care deschide și închide pântecele. Înseamnă să susții că tu știi mai bine decât Dumnezeu dacă o nouă viață ar trebui să vină în viața ta. Înseamnă să eviți planul Său, să îndepărtezi de la tine ceea ce El descrie ca fiind binecuvântare. Contracepția se face mereu din motive egoiste, care arată o lipsă de încredere în Dumnezeu și în providența Sa.

Psalm 126:3-5 – “Iată, fiii sunt moștenirea Domnului: o răsplată, rodul pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care-și va umple casa de copii.”

Înșelăciunea contracepției este enormă și trimite nenumărate suflete în Iad.

1 Timotei 2:15 – “Dar ea [femeia] se va mântui prin naștere de fii, dacă va stărui, cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie, cu seriozitate.”

Pe viitor vom examina de ce așa-zisele “căi naturale de contracepție” care sunt folosite pentru a evita sarcinile, precum “ritm” și “planificarea naturală a familiei” (PNF), sunt de asemenea păcate grave, căci constituie un plan intenționat de a evita copii în timp ce se practică actul nupțial. Aceste metode nu sunt diferite în realitate sau intenție de onanism și alte metode de contracepție artificială, căci subordonează altor lucruri scopul principal al actului căsătoriei și implică un plan de a evita voința lui Dumnezeu.

Înapoi la secțiunea principală despre dovezi biblice