Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică după conciliul Vatican II

 

carte_adevarul_Biserica_Catolica 

Glosar de termeni și principii

Cuprins Detaliat

PARTEA I – O PREZENTARE DETALIATĂ A SITUAȚIEI ACTUALE A BISERICII CATOLICE ȘI A APOSTAZIEI DE DUPĂ VATICAN II

1. Marea Apostazie şi o Biserică contrafăcută prezise în Noul Testament şi în Profeţiile Catolice Isus Cristos prezice că la întoarcerea Sa, adevărata Credinţă abia va mai putea fi găsită pe pământ (Lc. 18:8); Noul Testament indică clar o preluare a clădirilor catolice într-o înșelătorie religioasă; Marea apostazie va fi mai gravă decât criza ariană (secolul 4); Sfânta Fecioară Maria a profețit că Roma va pierde Credința și va deveni scaunul Anticristului; 

2. Rugăciunea originală a papei Leon al XIII-lea către sf. Mihail – o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma

3. Mesajul de la Fatima: un semn ceresc marcând începutul sfârşitului lumii şi o predicţie a marii apostazii O explicare a Miracolului de la Fatima și a semnificației lui; Sfânta Fecioară a fost femeia îmbrăcată cu soarele din Apocalipsa 12:1; Fatima (semnul din Apoc. 12:1), şi balaurul mare roşu – comunismul – (semnul din Apoc. 12:3), apar împreună în 1917; Sora Lucia de la Fatima a spus părintelui Fuentes în 1957 că ne aflăm în vremurile de pe urmă ale lumii; Cerul a cerut ca al treilea secret de la Fatima să fie dezvăluit cel târziu în anul 1960; De ce al treilea secret va fi mai clar în 1960? Pentru că are legătură cu Vatican II;

4. Listă completă cu antipapii din istorie Isus Cristos a întemeiat Biserica Sa pe sf. Petru (Mt. 16) și l-a făcut primul papă. Este realitate faptul că au existat mulți antipapi în istoria Bisericii: o listă completă a celor 41 de antipapi din istoria Bisericii.

5. Marea Schismă Occidentală (1378-1417) şi ceea ce ne învaţă despre apostazia de după Vatican II În timpul Marii Schisme Occidentale au fost trei pretendenți la papalitate în același timp (doi antipapi), cu adevăratul papă fiind cel mai puțin sprijinit dintre cei trei; Întregul colegiu al cardinalilor l-a respins pe adevăratul papă și a acceptat un antipapă; Confuzie masivă, cu antipapi multipli și antipapi domnind din Roma; Teolog de dinainte de Vatican II, a spus că Dumnezeu ar fi putut să lase Biserica fără un papă pentru întreaga perioadă a Marii Schisme Occidentale;

6. Biserica Catolică învaţă că un eretic ar înceta să mai fie papă, şi că un eretic nu poate fi ales în mod valid ca papă Citate de la sf. Robert Bellarmine, sf. Francisc De Sales și sf. Antoninus că un papă care ar deveni eretic ar înceta să mai fie papă; Învățătura Bisericii că un eretic nu poate fi papă este înrădăcinată în dogma că ereticii nu sunt membri ai Bisericii catolice; Papa Paul al IV-lea a emis o bulă papală declarând solemn că alegerea unui eretic ca papă este nulă şi nu are nicio valoare; În aliniament cu adevărul că un eretic nu poate fi papă, Biserica învaţă că în canonul liturghiei nu se poate ruga pentru eretici.

7. Duşmanii Bisericii, comuniştii şi masonii, au făcut un efort organizat pentru a se infiltra în Biserica Catolică Declarații de la comuniști și masoni despre planul lor de a se infiltra în Biserica catolică și să-și pună oamenii la nivelele cele mai înalte.

8. Revoluţia Vatican II (1962-1965) CEA MAI SPECIFICĂ EREZIE DIN VATICAN II; Vatican II foloseşte acelaşi verb ca şi Conciliul din Florenţa, însă pentru a învăţa exact opusul; ALTE EREZII PRINCIPALE DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE VATICAN II: Unitatis Redintegratio; Orientalium ecclesiarum; Lumen Gentium; Dignitatis Humanae; Ad Gentes; Nostra Aetate; Gaudium et Spes; Sacrosanctum Concilium;

9.25. Revoluţia Liturgică – O Nouă Liturghie Ritul roman tradițional al liturghiei a fost codificat de papa sf. Pius al V-lea, care a declarat că nu poate fi schimbat; Noua liturghie este o creație din 1969 promulgată de Paul al VI-lea; De când noua liturghie a fost instituită, în bisericile Vatican II din lume s-au văzut tot felul de aberații, sacrilegii și ultraje liturgice imaginabile; Noua liturghie este de fapt protestantă; DOVEZI CĂ NOUA LITURGHIE NU ESTE VALIDĂ – CUVINTELE DE LA PREFACERE AU FOST SCHIMBATE; UN ALT UNGHI AL ACESTEI PROBLEME DOVEDEŞTE CLAR CĂ NOUA LITURGHIE ESTE INVALIDĂ; Promovarea idolatriei în cadrul noii liturghii; Noua liturghie este urâciunea pustiirii;

10. Noul Rit de Hirotonire Promulgat în 1968, noului rit de hirotonire îi lipsește un cuvânt declarat a fi esențial de către papa Pius al XII-lea; Cea mai mare problemă cu noul rit de hirotonire nu este cu forma, ci cu ceremoniile înconjurătoare care au fost eliminate; Papa Leon al XIII-lea a declarat că ritul anglican de hirotonire este invalid deoarece din el au fost scoase toate referirile la adevărata preoție pentru jertfire; Noul rit suferă de exact aceleași defecte ca și ritul anglican. De fapt, modelul de eliminare este aproape identic; Noul rit este invalid. Consecințele pentru ”preoți” hirotoniți în acest rit și spovezile făcute la ”preoți” hirotoniți în acest rit.

11. Noul Rit de Consacrare a Episcopilor O comparație a formei tradiționale de consacrare a episcopilor cu forma radical diferită a lui Paul al VI-lea pentru noul rit de consacrare a episcopilor; Ritul tradițional semnifică clar puterea episcopatului, în timp ce noul rit nu face aceasta. Unele dintre rugăciunile și ceremoniile importante care au fost desființate; Noul rit nu poate fi considerat valid: o explicare a consecințelor ce rezultă pentru ”episcopi” consacrați în acest rit și pentru ”hirotoniri” de ”preoți” făcute de astfel de ”episcopi”;

12. Noi sacramente: schimbările făcute la celelalte sacramente O examinare a modificărilor făcute de Paul al VI-lea la riturile de botez, confirmațiune, spovadă, ungerea de pe urmă, și căsătorie; Un rezumat al validității sau al lipsei validității noilor rituri sacramentale ale lui Paul al VI-lea;

13. Scandalurile şi ereziile lui Ioan al XXIII-lea Potrivit învățăturii catolice Ioan al XXIII-lea a fost un eretic-formal și nu avea cum să fie un papă valid.

14. Ereziile lui Paul al VI-lea (1963-1978), omul care a dat lumii noua liturghie şi învăţăturile Conciliului Vatican II Potrivit învățăturii catolice Paul al VI-lea a fost un eretic-formal și nu avea cum să fie un papă valid.

15. Scandalurile şi ereziile lui Ioan Paul I (1978-1978) Potrivit învățăturii catolice Ioan Paul I a fost un eretic-formal și nu avea cum să fie un papă valid.

16. Ereziile lui Ioan Paul al II-lea, cel mai văzut om din istorie şi poate cel mai eretic (1978-2005) Potrivit învățăturii catolice Ioan Paul al II-lea a fost un eretic-formal și nu avea cum să fie un papă valid.

17. Revoluţia Protestantă a sectei Vatican II: Declaraţia Comună din 1999 cu Luteranii privind Justificarea În 1999 Vaticanul novus ordo a semnat o înțelegere cu secta luterană, despre justificare, respingând Conciliul Tridentin. Acest acord spune că cele mai notorii erezii luterane, care sunt solemn condamnate de Trent, inclusiv justificarea doar prin credință, nu mai sunt condamnate de Trent. [DETALII SPECIFICE ȘI EXEMPLE]; Acest acord este fără îndoială erezie-formală, și probabil cel mai notoriu act al sectei Vatican II;Acest acord scandalos, care respinge Conciliul Tridentin, a fost aprobat și încurajat public și în mod repetat de Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea.

18. Secta Vatican II contra Bisericii Catolice în privinţa participării la închinare necatolică După cum papa Pius al XI-lea a învățat în Mortalium Animos, Biserica catolică a interzis dintotdeauna participarea la închinare necatolică; Această interdicție vine din legea divină, a fost repetată de-a lungul întregii istorii catolice, și a fost confirmată de papii catolici; Vatican II și antipapii sectei Vatican II învață exact opusul; INCREDIBILUL ÎNDREPTAR [ÎNDRUMAR] PENTRU APLICAREA PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR CU PRIVIRE LA ECUMENISM;

19. Secta Vatican II contra Bisericii Catolice în privința Sfintei Împărtășanii dată necatolicilor Documentație că antipapii Vatican II au învățat în mod oficial în Conciliul Vatican II, în noul catehism, în noul cod de drept canonic, în enciclice și discursuri, că necatolicii pot primi în mod legitim Sfânta Împărtășanie; Documentație că papii Bisericii catolice au învățat oficial exact opusul; Acest lucru luat și singur dovedește că secta Vatican II nu este Biserica catolică și că “papii” ei nu pot fi papi adevărați, căci este vorba de două religii diferite.

20. Ereziile lui Benedict al XVI-lea (2005-) Potrivit învățăturii catolice Benedict al XVI-lea este un eretic-formal și nu avea cum să fie un papă valid.

20b. În ce crede de fapt Francisc Potrivit învățăturii catolice Francisc este un eretic-formal. E imposibil ca el să fie un papă valid.

21. Răspunsuri la cele mai comune obiecții lansate împotriva actualei poziții catolice Răspunsuri detaliate la obiecțiile majore lansate împotriva poziției sedevacante. Nu este nimic în învățătura Bisericii catolice care să ofere motiv pentru a nu recunoaște realitatea incontestabilă că secta Vatican II nu este Biserica catolică, și că oamenii care au condus această sectă (“papii” de după Vatican II) nu sunt papi, ci antipapi necatolici. Dimpotrivă, există dovezi clare pentru această poziție și fiecare motiv pentru a o ține.

ÎNCEPUTUL LA PARTEA II – DUPĂ ROADELE LOR ÎI VEȚI CUNOAȘTE: ROADELE PUTREDE ȘI SCANDALUL INEPUIZABIL AL SECTEI VATICAN II

Roadele putrede și scandalul inepuizabil al sectei novus ordo dovedesc că ea nu este Biserica Catolică, și că ne aflăm în timpul marii apostazii

22-24. Masivul scandal sexual în rândul “preoților” Vatican II/novus ordo. (în curs de traducere)

26. Starea deplorabilă a școlilor parohiale și liceelor “catolice”(în curs de traducere)

27. Starea deplorabilă a colegiilor și universităților “catolice” (în curs de traducere)

28. Fiascoul anulărilor – Secta Vatican II acceptă de facto divorțul și recăsătoria (în curs de traducere)

29. Statisticile declinului de după Vatican II Cifrele stupefiante despre roadele rele ale sectei Vatican II: declinul în hirotoniri, ordine religioase, surori, școli catolice, căsătorii catolice, credința tradițională, etc.

30. Poți să faci parte din secta Vatican II și să fii susținător al avortului în același timp (în curs de traducere)

31. Secta Vatican II literalmente îndepărtează de la ușă pe cei care vor să se convertească (în curs de traducere)

32. Ordinele religioase în secta Vatican II: Total apostate (în curs de traducere)

33. Știri șocante oferă un rezumat al apostaziei clerului, credincioșilor, diecezelor sectei Vatican II, etc. (în curs de traducere)

34. Apostazia “episcopilor” și membrilor de frunte ai sectei  Vatican II novus ordo – aceasta este ierarhia dvs.? (în curs de traducere)

35. EWTN: Rețeaua “Catolică” Globală și Mișcarea Carismatică (în curs de traducere)

ÎNCEPUTUL LA PARTEA III

CÂTEVA CHESTIUNI LEGATE DE CEI CARE ȘI-AU DAT SEAMA, ÎNTR-UN GRAD MAI MIC SAU MAI MARE, CĂ BISERICA DE DUPĂ VATICAN II TREBUIE RESPINSĂ (în curs de traducere)

36.37.41. False apariții (în curs de traducere)

38. A fost Vatican II infailibil? Cei care îl acceptă pe Paul al VI-lea ca papă adevărat, trebuie să răspundă “da”. (în curs de traducere)

39. Paul al VI-lea pune capăt unui mit foarte popular și semnificativ al falșilor tradiționaliști, declarând că Vatican II și noua liturghie sunt obligatorii (în curs de traducere)

40. Fișierul despre poziția Societății Sf. Pius al X-lea (SSPX) (în curs de traducere)

42. Planificarea familială naturală este contracepție păcătoasă (în curs de traducere)

43. Întregul adevăr despre consacrarea și convertirea Rusiei și impostoarea sora Lucia

PARTEA IV – SECȚIUNI DE ÎNCHEIERE

44. Este secta Vatican II desfrânata Babilonului profețită în capitolele 17 și 18 ale Apocalipsei? (în curs de traducere)

45. Codul anticrist – Adevărul șocant că Ioan Paul al II-lea promova că omul este Dumnezeu – doctrina anticristă – exact în Vatican (în curs de traducere)

46. Botez; Botez condițional; Pașii de convertire pentru cei care ies din falsa liturghie;  Unde se poate merge pentru spovadă, liturghie, în aceste vremuri; profesiune de credință; etc. (în curs de traducere)