Mesajul de la Fatima: un semn ceresc marcând începutul sfârşitului lumii şi o predicţie a marii apostazii

 

Al Treilea Secret De la Fatima Viziunea Iadului Conciliul Vatican II Apostazie

Mesajul şi miracolul Sfintei Fecioare la Fatima în 1917 este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria Bisericii catolice. Deoarece miracolul de la Fatima, care a avut loc pe 13 octombrie 1917, a fost prezis de dinainte că va avea loc, şi a fost îndeplinit în prezenţa a aproape 100.000 de persoane, este probabil cea mai mare minune din istoria catolică, în afara Învierii. De asemenea, mesajul şi miracolul de la Fatima prezintă o semnificaţie imensă pentru subiectul nostru: Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica catolică după Vatican II. Începând cu data de 13 mai 1917, în Fatima, Portugalia, Maica Domnului a apărut de şase ori lui Francisco (în vârstă de 9 ani), Jacinta (7 ani), şi Lucia (10 ani). Fecioara Maria le-a spus copiilor să se roage Rozariul în fiecare zi; le-a arătat o viziune a Iadului; şi a făcut profeţii despre Al Doilea Război Mondial şi extinderea comunismului (“erorile Rusiei”), printre altele.

Viziunea Iadului, arătată de Sf. Fecioară copiilor la Fatima:  “În timp ce a rostit ultimele cuvinte, Sfânta Fecioară şi-a deschis mâinile încă o dată aşa cum făcuse în celelalte 2 luni.  Razele [de lumină] păreau că străpung pământul, şi am văzut, cum ar fi, o mare de foc. Scufundaţi în acest foc am văzut demonii şi sufletele [celor osândiţi]. Cei din urmă erau precum jăraticul arzător şi transparent, înnegriţi sau ca un bronz şlefuit, având forme omeneşti.  Pluteau în acea ardere, ridicaţi în aer de flăcările ce apăreau din ei, împreună cu nori mari de fum. Cădeau pe fiecare parte – precum scânteile din focuri uriaşe – fără greutate sau echilibru, în mijlocul ţipetelor şi plânsetelor de durere şi disperare, care ne-au îngrozit şi ne-au făcut să tremurăm de frică (aceasta trebuie să fi fost priveliştea care m-a făcut să strig, aşa cum au spus oamenii că m-au auzit). Demonii se deosebeau prin asemănarea lor oribilă şi respingătoare cu animale înspăimântătoare şi necunoscute, negre şi transparente precum cărbunii arzători. Acea viziune a durat doar un moment, datorită bunei noastre Mame cereşti, care la prima apariţie ne-a promis să ne ducă în Rai. Fără aceasta cred că am fi murit de groază şi frică”. 2

Categorie Profeții Sfârșitul Lumii, Secta Vatican II |

Care este Ziua de odihnă (Ziua Domnului)? Sâmbăta sau Duminica?

 

Sabatul-Domnului-Duminica

 Acest articol dezminte punctul de vedere al adventiștilor de ziua a șaptea și baptiștilor de ziua a șaptea, care spun că ziua dedicată în mod special lui Dumnezeu, odihnei și închinării, este sâmbăta, nu duminica.
De ce catolicii adevărați dedică în mod special lui Dumnezeu duminica, mai degrabă decât sâmbăta
 Folosind Biblia pentru a respinge părerile adventiste de ziua a șaptea și babtiste de ziua a șaptea

Exod 20:8-11 – “Adu-ți aminte de ziua de sabat ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și  să-ți faci toate lucrările tale. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porților tale. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ceea ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat DOMNUL ziua de sabat și a sfințit-o.”

În Exod 20, găsim porunca de a respecta sabatul. În Vechiul Testament, Sabatul însemna “odihnă” sau “încetare” în a șaptea zi a săptămânii iudaice – sâmbătă. Un număr considerabil de protestanți susțin că oamenii sunt în continuare legați de porunca de a păstra sâmbăta deoparte pentru Dumnezeu. Ei cred că această poruncă este încălcată de catolici deoarece catolicii acceptă (în conformitate cu tradiția Bisericii și învățăturii Noului Testament) că prerogativele sabatului au fost transferate duminicii în Noul Testament. Următoarele considerații ar trebui să arate oricărei persoane sincere de ce adventiștii de ziua a șaptea și baptiștii de ziua a șaptea greșesc. Însuși Dumnezeu, prin Biserica pe care a întemeiat-o, a transferat zilei de duminică prerogativele sabatului, în onoarea zilei în care Isus Cristos a înviat (i.e., duminica).

Continuare

Categorie Dovezi Biblice Catolicism |

Isus este Dumnezeu

Cristos Dumnezeul Adevarat

 

Ați putea vă rog să-mi explicați câteva lucruri? Unde spune în biblie că Isus este Dumnezeu în formă umană? Oriunde mă uit spune că Isus este fiul lui Dumnezeu… Mulțumesc pentru timpul acordat. Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs.

Gary

“Martorii lui Iehova” și unitarienii neagă faptul că Isus Cristos este Dumnezeu. Însă în Biblie sunt multe pasaje care arată că Isus este Dumnezeu. Iată doar câteva dintre ele: Continuare

Categorie Doctrină Catolică, Dovezi Biblice Catolicism |

Cunoașteți misterele esențiale?

 

Obligatoriu-pentru-mantuire

Deoarece foarte puțini mai au Credința și chiar și mai puțini o predică, în zilele noastre există o ignoranță pe scară largă până și despre adevărurile de bază.

Papa Benedict al XIV-lea, 26 Iunie 1754, Cum Religiosi (# 4): “…duhovnicii trebuie să efectueze această parte a datoriei lor ori de câte ori vine la ei cineva care nu cunoaște ceea ce neapărat trebuie cunoscut pentru mântuire…”

Vom repeta acum câteva dintre ele: Continuare

Categorie Doctrină Catolică |

Baza biblică pentru rugăciunile către Maria și pentru învățăturile catolice despre Maria

Sf_Fecioara_Maria_cu_Pruncul_Isus

Sfânta Fecioară Maria este mama lui Isus Cristos. Contrar celor afirmate de unii, Biserica Catolică nu învaţă şi nu a învăţat vreodată că Maria este Dumnezeu. Asta ar fi erezie. Maria este doar o creatură, dar cea mai măreaţă dintre toate fiinţele umane create vreodată de Dumnezeu. Vă rugăm să priviţi aceste dovezi biblice pentru învăţăturile catolice despre Maria, şi de ce este atât de necesar a înţelege rolul şi importanţa ei.

Pentru a înţelege Biblia şi ceea ce învaţă despre Maria (mama lui Isus Cristos), trebuie să înţelegem tipurile biblice.

Tip = un eveniment adevărat, o persoană sau instituție în Vechiul Testament, care prevestește sau prefigurează ceva în Noul Testament.

BIBLIA ÎNVAŢĂ CĂ ADAM, PRIMUL OM, ERA UN TIP DE ISUS CRISTOS

Isus Cristos a fost Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Adam a fost doar un om, primul om.  Cu toate acestea, Biblia spune că Adam a fost un tip de cel care avea să vină, Isus Cristos.

Romani 5:14 – “Totuşi, moartea a domnit de la Adam şi până la Moise chiar şi peste cei care nu păcătuiseră după exemplul greşelii lui Adam, care este chipul [tipul] celui care avea să vină [Isus].”

Cum a fost Adam un tip de Isus? Probabil răspunsul poate fi rezumat cel mai bine în acest pasaj.

Romani 5:19 – “După cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot la fel, prin ascultarea unuia singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.”

Adam a aruncat lumea în păcat; Cristos a venit să răscumpere lumea de la păcatul lui Adam. Adam a păcătuit prin neascultarea lui de la pomul cunoştinţei binelui şi răului; Cristos a răscumpărat lumea prin ascultarea şi sacrificiul Lui pe arborele Crucii. De aceea, Biblia spune că Isus Cristos este noul, sau al doilea, sau ultimul Adam.  A venit să anuleze ceea ce a făcut Adam. Cristos a devenit capul rasei noi şi răscumpărate, a celor care trăiesc supranatural în Cristos, în timp ce Adam, primul om, a fost capul umanităţii care a căzut în păcat.

BIBLIA ÎNVAŢĂ CĂ ISUS CRISTOS ESTE AL DOILEA ADAM

1 Corinteni 15:45 – “Aşa şi este scris: primul om, Adam, a fost făcut cu suflet viu; cel din urmă Adam, cu duh dătător de viaţă.”

Există multe tipuri biblice. Ţineţi cont de faptul că toate aceste evenimente, persoane şi lucruri erau evenimente, persoane şi lucruri reale care, de asemenea, au prefigurat ceva ce avea să vină mai târziu.  Iată câteva exemple:

1 Cor. 10:1-2 – Biblia învaţă că trecerea Mării Roşii (Exod 14) a prefigurat botezul.

1 Petru 3:19-21 – Biblia învaţă că Arca lui Noe şi Marele Potop au prefigurat a fi salvat de botez şi Biserică.

1 Cor. 5:7 – Biblia învaţă că mielul de Paşte, care a fost sacrificat (Exod 12), a prefigurat pe Cristos, Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii (Ioan 1:29).

Evrei 8:8-9 – Biblia învaţă că sistemul Vechiului Testament a fost o “umbră” sau o prefigurare a Noului Testament.

Matei 12:40 – Biblia învaţă că cele “trei zile şi trei nopţi” ale lui Iona în pântecele balenei au prefigurat Învierea lui Isus Cristos din morţi după trei zile.

Multe alte exemple de tipuri biblice ar putea fi date. Este important să se înţeleagă faptul că împlinirea unui tip (numită “antitip”), este mai mare decât tipul. Isus Cristos este infinit mai mare decât Adam; Noul Testament este mai mare decât Vechiul Testament; Învierea este mai mare decât suferinţele lui Iona; etc. Cu acestea în minte, trebuie să ţinem cont acum de tipurile de Maria, mama lui Isus Cristos. Există multe tipuri de Maria. Alături de alte dovezi biblice, aceste tipuri furnizează dovezi biblice incontestabile pentru învăţăturile catolice despre Maria. Următoarele puncte vor fi, fără îndoială, noi şi surprinzătoare pentru mulţi necatolici.

Continuare

Categorie Dovezi Biblice Catolicism |